In Biddinghuizen (Fl.) is vogelgriep vastgesteld. Dit meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ongeveer 11.000 leghennen worden door de NVWA geruimd om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. - Foto: Hans Banus PluimveeNieuws

Vogelgriep op biologisch legpluimveebedrijf in Biddinghuizen

Op een biologisch legpluimveebedrijf in Biddinghuizen (Fl.) is vogelgriep vastgesteld. Dit meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ongeveer 11.000 leghennen worden door de NVWA geruimd om te voorkomen dat het virus zich verspreidt.

Het is de eerste uitbraak in bijna een half jaar. De besmetting komt 2,5 week nadat in het grootste deel van Nederland de ophokplicht is opgeheven.
Binnen de 1-kilometerzone liggen geen andere pluimveebedrijven. Er zitten wel twee andere pluimveebedrijven in het 3-kilometergebied. De bedrijven worden door de NVWA gescreend en bemonsterd op vogelgriep.

Nog eens 36 andere bedrijven in de 10-kilometerzone krijgen te maken met een vervoersverbod. Vanaf een locatie met pluimvee mogen geen vogels en geen broed- en consumptie-eieren worden vervoerd. Ook mag mest van vogels en gebruikt strooisel niet worden afgevoerd.

Ophokplicht

Minister Adema van LNV heeft op 6 juli de ophokplicht in Nederland opgeheven, uitgezonderd de pluimveerijke gebieden De Peel en de Gelderse Vallei (de compartimenten 7, 10 en 19). Als de kippen naar buiten mogen, neemt het risico op uitbraken van vogelgriep enigszins toe en in regio’s met veel pluimveebedrijven zou een uitbraak direct gevolgen hebben voor een groot aantal bedrijven.

Kokmeeuwen

De laatste uitbraak van HPAI was in Nijkerk (Gld.) op 26 januari. Daarna is op 14 februari nog wel vogelgriep geconstateerd bij een kleinschalige houderij in Rozenburg (Z.-H.). Het vogelgriepvirus circuleert nog wel onder wilde vogels, met name onder kokmeeuwen. De Deskundigengroep Dierziekten stelde onlangs dat vooralsnog onduidelijk is welke rol kokmeeuwen spelen bij de introductie van HPAI op pluimveebedrijven.

Vrij van vogelgriep

Nederland was sinds 5 mei officieel vrij van HPAI. Steeds meer landen openden de grenzen weer voor Nederlands pluimveevlees. Onder meer Zuid-Afrika, Maleisië, Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hieven importbeperkingen op.

Overstappen op scharreleieren

De dreiging van een landelijke ophokplicht maakt vooral pluimveehouders met vrije-uitloopkippen onzeker. Bij een ophokplicht langer dan 16 weken kunnen ze hun eieren niet meer als vrije-uitloopeieren verkopen. Afwaarderen kost ze veel geld. Onzekerheid over de ophokplicht is voor pluimveehouders met vrije-uitloopkippen reden om te overwegen bij een nieuwe ronde over te stappen op scharrelkippen.

Voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) Bart-Jan Oplaat verwacht dat het aantal vrije-uitloopeieren in de supermarkten de komende tijd zal dalen. Biologische eieren mogen bij langdurige ophokplicht gewoon het predikaat biologisch houden. Toch zijn in de eerste maanden van dit jaar veel biologische pluimveehouders al dan niet tijdelijk overgeschakeld op scharrelkippen. Er was namelijk beperkte vraag naar biologische eieren terwijl de kosten voor voer en energie hoog waren.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin