Kippen mogen in een groot deel van het land weer naar buiten. Alleen in De Peel en de Gelderse Vallei nog niet. - Foto: Hans Banus PluimveeNieuws

Ophokplicht pluimvee deels ingetrokken

De ophokplicht voor pluimvee is in het grootste deel van het land per direct ingetrokken. Alleen pluimvee in de pluimveerijke gebieden De Peel en de Gelderse Vallei – de vogelgriepcompartimenten 7, 10, 19 – mag nog niet naar buiten.

Bericht gewijzigd 7-7-2023, 09:09

Dat heeft landbouwminister Piet Adema besloten aan de hand van een nieuw advies van de deskundigengroep dierziekten over vogelgriep. Zij beoordelen het risico op een infectie met vogelgriep in de pluimveesector als laag in heel Nederland – als de ophokplicht in stand blijft. Als de ophokplicht wordt opgeheven, wordt het risico als matig ingeschat. Eerder was het risico matig tot hoog.

Goed nieuws voor de vrije-uitloopsector

“Het intrekken van de ophokplicht is goed nieuws voor de vrije-uitloopsector. Er is volgens deskundigen geen groot risico meer op vogelgriep in de pluimveesector. Eindelijk mogen de kippen weer naar buiten.”

Met het deels intrekken van de ophok- en afschermplicht is de langste periode van ophokplicht ooit beëindigd. De regeling was sinds 5 oktober 2022 van kracht. “Niet eerder is het nodig geweest die zo lang in stand te houden en niet eerder circuleerde het virus zo heftig en uitgebreid in wilde vogelpopulaties”, aldus het ministerie van Landbouw.

Het ministerie en deskundigen blijven alert op vogelgriep, ook omdat het virus nog steeds wordt gevonden bij wilde vogels. De laatste besmetting op een pluimveebedrijf was in januari. Het risico dat vogelgriep van pluimvee overspringt op mensen – zoönose – is in Nederland nog steeds klein. Dit blijkt uit een recent advies van het Deskundigenberaad Zoönosen.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin