De besmetting met vogelgriep op een vleeseendenvermeerderingsbedrijf betekent minder broedeieren en minder vleeseenden op de markt. - Foto: Henk Riswick PluimveeNieuws

Vogelgriep in Nijkerk bij vermeerderingsbedrijf voor eenden

In Nijkerk (Gld.) kwam donderdag 26 januari vogelgriep aan het licht bij een vermeerderingsbedrijf voor eenden.

Om verspreiding van het virus te voorkomen gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de ongeveer 10.000 dieren ruimen.

In de 1-kilometerzone ligt één ander pluimveebedrijf waar op dit moment geen dieren zijn. In de 3-kilometerzone liggen zes andere pluimveebedrijven. Het besmette bedrijf ligt aan de rand van het pluimveedichte gebied in de Gelderse Vallei. Daarom worden deze zes bedrijven de komende 14 dagen door Royal GD intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

Derde uitbraak dit jaar

Deze besmetting is de derde dit jaar, na eerdere uitbraken in Loo bij Duiven (Gld.) op 17 januari en in Abbega (Fr.) op 25 januari, beide op leghennenbedrijven.

Het is de vijfde besmetting op een bedrijf met vleeseendenouderdieren. Vorig jaar waren al vier eendenvermeerderingsbedrijven besmet. Daarbij werden in totaal 23.300 dieren geruimd.

Vervoersverbod

In het beperkingsgebied rond de uitbraak geldt per direct een vervoersverbod. Dit heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Daarnaast gelden regels voor de jacht. Zo is het in het 10-kilometergebied onder meer verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vervoer naar slachterijen

In het beperkingsgebied met vervoersverboden zijn twee corridors voor vervoer van pluimvee van buiten het gebied naar de pluimveeslachterijen van 2 Sisters Storteboom in Putten en Van Ee in Stroe. De eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo valt net buiten het 10-kilometergebied.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin