Kippen in de buitenloop in Witteveen (Dr.) na lange ophokplicht om vogelgriep. - Foto: Hans Banus PluimveeNieuws

Zuid-Afrika staat Nederlands pluimveevlees toe na vogelgriep

Zuid-Afrika heeft het verbod op de import van Nederlands pluimveevlees in verband met vogelgriep opgeheven. Sinds 2014 hield Zuid-Afrika de grenzen gesloten voor Nederlandse kip. Ook andere landen openen hun grenzen weer nu Nederland sinds 5 mei officieel vrij is van HPAI.

​Hoewel er recent nog wilde vogels door vogelgriep zijn getroffen, dateren de laatste uitbraken bij pluimveebedrijven van eind januari. Op 25 januari werd vogelgriep vastgesteld bij een legbedrijf in Abbega (Fr.) en een dag later bij een bedrijf met vleeseenden-ouderdieren in Nijkerk (Gld). Daarna werd alleen op 14 februari nog vogelgriep geconstateerd bij een kleinschalige houderij in Rozenburg (Z.-H.)

Meer landen heffen importbeperkingen vogelgriep op

Afgezien van Zuid-Afrika hebben Maleisië, Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) recent importbeperkingen opgeheven. Maleisië en de VAE maakten een einde aan alle beperkingen, terwijl Hongkong wel vlees maar nog geen levend pluimvee toestaat. Andere landen blijven vasthouden aan de beperkingen, al dan niet uit protectionistische overwegingen. Bijvoorbeeld China blijft alle pluimvee en pluimveeproducten weren en Zuid-Korea laat ook geen Nederlands pluimveevlees toe.

De pluimveesector probeert in gesprekken met derde landen de regionalisering geaccepteerd te krijgen. Dat betekent dat de import uit een deel van de twintig regio’s in Nederland hervat wordt als dat mogelijk is. Zulke afspraken zijn er bijvoorbeeld met Japan voor eendagskuikens, broedeieren en vloeibare eiproducten, maar niet voor pluimveevlees. De vereniging van pluimveeverwerkers Nepluvi heeft de afgelopen jaren voorstellen tot acceptatie van dit systeem aan Vietnam en de Filipijnen gestuurd.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin