Foto: Rachel Henst RundveeVideo

Video | Optimaal bemesten om ammoniak te reduceren

De overheid zet de komende jaren in op het terugdringen van ammoniakemissie. Het project Bemest op z’n Best probeert een oplossing te zoeken voor een deel van de stikstofproblematiek.

Het project heeft als doel ammoniakemissie van organische mest op grasland te halveren. ‘Met de juiste toepassing van techniek kan ammoniak flink gereduceerd worden’, zegt projectleider Zwier van der Vegte van proefboerderij De Marke. In het project wordt gekeken naar de diepte van de zodenbemesting, de hoeveelheid mest, dunne of dikkere mest, en met high tech wordt geprobeerd overlap te voorkomen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief gras en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin