Het vertrouwen dat boeren en tuinders in de land- en tuinbouw in hun onderneming hebben, is in het eerste kwartaal van 2024 met 2,5 punt gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. – Foto: Canva/Images Signature AlgemeenNieuws

Vertrouwen boeren en tuinders daalt in eerste kwartaal 2024

Het vertrouwen in de land- en tuinbouw is gedaald. Vooral melkveehouders zijn negatief gestemd. Biologische sector blijft optimistisch.

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming is in het eerste kwartaal van 2024 met 2,5 punt gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. De Agro Vertrouwensindex staat nu op 0,4 punten. Dit betekent dat er bijna evenveel positieve als negatieve ondernemers zijn. Vooral de melkveehouderij drukt de index.

De biologische land- en tuinbouwsector heeft meer vertrouwen in de toekomst dan de gangbare sectoren. Dit blijkt uit de nieuwe Agro-Vertrouwensindex voor de biologische sector.

Vertrouwen boeren en tuinders historisch laag

Het huidige vertrouwen ligt ongeveer 10 punten lager dan het langlopende gemiddelde. Alleen tijdens de coronacrisis en in het derde kwartaal van 2022 lag de index op een vergelijkbaar laag niveau. De Agro Vertrouwensindex bestaat uit twee indicatoren: de stemmingsindex en de verwachtingen voor het eigen bedrijf voor de komende 2 à 3 jaar.

De nieuwe index is ontwikkeld door Wageningen Economic Research en ASR Real Estate. De eerste resultaten over het eerste kwartaal van 2024 laten zien dat biologische boeren optimistischer zijn over de toekomst.

ASR benadrukt dat helderheid en vertrouwen cruciaal zijn voor een vitale sector op de lange termijn. In de melkveehouderij, akkerbouw, glastuinbouw en pluimveehouderij neemt het vertrouwen af volgens de Agro Vertrouwensindex. De biologische landbouw en de varkenshouderij hebben juist meer vertrouwen.

Vertrouwen melkveehouder het laagst

In de melkveehouderij drukken de lage melkprijs en hoge mestafzetkosten de stemming. De melkveehouderij scoort met -7,1 het laagste vertrouwen van alle sectoren. Het gemiddelde van alle sectoren ligt net boven het nulpunt (0,4).

Beheer
WP Admin