Susan Dijkshoorn: "Er komt veel op jongeren af en daarom is het goed dat ze hun stem laten horen." - Foto's: Anne van der Woude AlgemeenInterview

Susan Dijkshoorn van LTO Noord wil jongerenstem laten horen

Als jongerenbestuurslid bij LTO Noord wil melkveehouder Susan Dijkshoorn meewerken aan een nieuwe generatie weerbare en vaardige agrarisch ondernemers. “Jongeren zijn flexibel en zien kansen, ondanks dat er veel op hen afkomt.”

Vanaf september gaat Susan Dijkshoorn de jongerenstem vertegenwoordigen bij LTO Noord. De noordelijke belangenorganisatie heeft een programma opgezet om jonge boeren te begeleiden en daarvoor een speciale jongerenzetel in het algemeen bestuur ingesteld. Hoe ze de functie gaat invullen, staat nog redelijk open. “We komen in elk geval als bestuur elke maand bij elkaar. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de jongerenadviesraad, die heeft vijf keer per jaar overleg en geeft advies aan het bestuur”, vertelt Dijkshoorn.

Susan Dijkshoorn is parttime docent

Voor een 26-jarige brengt Dijkshoorn al een vracht aan ervaring mee naar LTO Noord. Ze groeide op een melkveebedrijf op en werkt daar nog steeds. Ze rondde een studie Dierwetenschappen af aan de Wageningen Universiteit en is parttime actief als docent bij een agrarische opleiding.

Ervaring in bestuurswerk heeft ze ook: op haar negentiende trad ze toe tot de jongerenraad van FrieslandCampina (RFC). Ze zat drie jaar in het bestuur en was de laatste twee jaar voorzitter. Ook was ze vier jaar lid van de Jongerenraad van coöperatie CRV. “Toen die bestuursfuncties stopten ben ik verder gaan kijken en solliciteerde ik bij LTO Noord. Het verschil is dat bestuurswerk bij CRV en RFC meer om de markt draait. Bij LTO Noord ligt de focus op belangenbehartiging”, vertelt ze.

Beleid van vandaag is de praktijk van morgen

Jongeren moeten van zich laten horen vanuit hun eigen visie, is de opvatting van Dijkshoorn. “Beleid van vandaag is de praktijk van morgen”, geeft ze aan. “Er spelen zoveel zaken op agrarisch gebied: regelgeving, stikstof, verdienmodellen. Wat nu wordt beslist, heeft invloed op de bedrijven van de toekomst. Daarom is het is belangrijk dat ook jongeren hun mening geven over al die onderwerpen.”

Pendelen tussen twee bedrijven

Dijkshoorn verdeelt zelf als melkveehouder haar dagelijkse werkzaamheden over twee bedrijven. Ze werkt op het bedrijf van haar ouders in het Zuid-Hollandse Woerdense Verlaat, waar ze honderd melkkoeien en veertig kalveren houden. Een ander deel van de week is ze aan het werk in Friesland op de boerderij van haarzelf en haar vriend, die ze leerde kennen tijdens de studie. Ook dat is een melkveehouderij, ze houden er 60 melkkoeien. Twee keer per week pendelt ze tussen de twee bedrijven. Dat is best druk, maar wel afwisselend, zo geeft ze aan.

Dijkshoorn ziet zich dan ook zeker verder gaan binnen de melkveehouderij, maar hoe en op welk bedrijf? Daar is nog geen keuze in gemaakt.

Lees verder onder de foto

Susan Dijkshoorn is drie dagen per week als docent verbonden aan de agrarische hogeschool Van Hall Larenstein.
Susan Dijkshoorn is drie dagen per week als docent verbonden aan de agrarische hogeschool Van Hall Larenstein.

Afwisseling werkzaamheden

Wat haar aanspreekt aan het werken in de melkveehouderij zijn de levensstijl, de afwisseling in werkzaamheden en het ondernemerschap. Je staat als veehouder dicht bij dieren en de natuur, bent veel buiten en tegelijkertijd ben je specialist op verschillende gebieden, legt ze uit. Ze probeert het werk zo in te vullen, dat ze overal inzetbaar is en alles kan. “Valt er iemand uit, dan kunnen we elkaar vervangen”, zegt ze. Het biedt alles bij elkaar een afwisseling die ze achter een bureau op een kantoor niet zou kunnen vinden.

Docent voor boeren van de toekomst

Naast het boerderijwerk is ze drie dagen per week als docent verbonden aan de agrarische hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. De lessen die ze geeft, vult ze gevarieerd in: het gaat over voeding, maar ook over bedrijfsplannen en bedrijfsovername.

Dijkshoorn ziet er de boeren van de toekomst soms worstelen over kwesties als opvolging en regelgeving. Voor haar is dat allemaal heel herkenbaar en dat maakt het extra leuk om als docent te werken. “De studenten zijn mensen die meestal net iets jonger zijn dan ik. Ik deel hun enthousiasme en het is voor mij inspirerend om in die omgeving te werken.”

Mijn drijfveer is het geluid van jongeren laten horen

Ze heeft de indruk dat de studenten over het algemeen positief tegen hun toekomst aankijken. “Jongeren zijn flexibel en zien kansen, ondanks dat er veel op hen afkomt. Ik zie veel jonge boeren die zich voor 100% inzetten voor een toekomst in de agrarische sector. Mijn drijfveer is het geluid van deze jongeren laten horen.”

Beheer
WP Admin