Het innovatieprogramma Bemest op z’n Best organiseerde op 27 februari bij melkveebedrijf Coppens in Riethoven (N.-Br.) een demonstratie met innovaties. Zoals deze zodenbemester van Slootsmid die de mest afdekt met een laagje kalksuspensie. - Foto’s: Bob Karsten MechanisatieNieuws

Slootsmid-bemester dekt mest af met kalksuspensie in demo

Machinefabrikant Slootsmid toont een nieuwe zodenbemester die een kalksuspensie aanbrengt op de uitgereden mest. Het doel: ammoniakemissie terugdringen. Slootsmid demonstreert de zodenbemester op een bijeenkomst in het kader van het innovatieprogramma Bemest op z’n Best in Riethoven (N.-Br.).

Tijdens de demonstratie in Riethoven (N.-Br.) dekt het prototype zodenbemester de uitgereden mest direct af met een laagje kalksuspensie. Daarmee probeert Slootsmid de ammoniakemissie terug te dringen. Die emissie is volgens onderzoek de eerste 12 uur na het uitrijden van de mest het hoogste.

Slangenpomp erbij

Slootsmid gebruikt voor dit onderzoek als basis een standaard zodenbemester. Aan de rechterkant van de tank is een extra vat geplaatst, waarin de kalksuspensie wordt meegenomen. Eronder heeft Slootsmid een hydraulisch aangedreven slangenpomp geplaatst. Daarmee is het mogelijk om een zogenoemd abrasief (grof, slijpend) materiaal te verpompen met een onafhankelijke dosering.

Iedere mestuitloop is voorzien van een spuitdop en een uitlooppijpje. De spuitdop gebruikt Slootsmid voor het uitrijden van mineralenconcentraat. Omdat de kalksuspensie daarvoor echter te grof is, is ervoor gekozen de bemester ook uit te rusten met een uitlooppijpje. Vanuit het pijpje loopt de kalksuspensie over de mest.

Kalkmeststof Calhix

Het mengsel dat gebruikt wordt om de mest af te dekken, bestaat voor 50% uit water en voor 50% uit Calhix. Dat laatste is een vloeibare kalkmeststof die bestaat uit een natuurlijk krijt. Tijdens de demonstratie wordt de mest afgedekt met een dosering van zo’n 500 liter kalksuspensie per hectare. Het is nog te vroeg om te zeggen wat de juiste dosering van dit middel is, hoeveel het kost en wat het effect is van het afdekken van de mest.

Onderzoek naar effectiviteit

De demonstratie is georganiseerd door innovatieprogramma Bemest op z’n Best. Het programma richt zich op het halveren van de ammoniakemissie en onderzoekt de zodenbemester op effectiviteit. Op dit moment zijn de resultaten daarvan nog niet bekend. Dit voorjaar volgen nog soortgelijke demonstraties in Voorst (Gld.), Holten (Ov.) en Nij Beets (Fr.).

Beheer
WP Admin