<em>Foto: Diederik van der Laan</em> AlgemeenNieuws

‘Samenwerking sleutel voor meer dierenwelzijn’

Meer dierenwelzijn is haalbaar als boeren, supermarkten en andere ketenpartijen meer samenwerken. Dat heeft LTO gezegd op een bijeenkomst in Brussel.

Samenwerking is de sleutel van de Nederlandse aanpak om het dierenwelzijn en duurzaamheid in de veehouderij op een hoger niveau te brengen. Die samenwerking komt ook tot uiting in het Beter Leven keurmerk dat 10 jaar geleden is geïntroduceerd door de Dierenbescherming in Nederland. Dat bracht Frits Mandersloot, manager Dierlijke sectoren van LTO Nederland, naar voren op een bijeenkomst in Brussel, volgens LTO Noord. De bijeenkomst was georganiseerd in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de EU voor de hoogste ambtenaren in de EU-lidstaten die gaan over diergezondheid en -welzijn, de zogenoemde Chief Veterinary Officers (CVO’s).

“Met alleen de lat steeds hoger leggen voor boeren red je het niet; het gaat in de praktijk om een co-productie van alle betrokken schakels in de keten, dus van boeren, de verwerkende industrie, maatschappelijke organisaties, supermarkten, consumenten en ook de wetenschap”, aldus Mandersloot.

Beter Leven

LTO en Dierenbescherming vertelden hun gezamenlijke verhaal in Brussel. Gezamenlijk inzet is om steeds duurzamere dierlijke producten binnen het keurmerk Beter Leven in de markt te zetten en te verkopen. Ook Albert Heijn, dat sinds begin dit jaar geen reguliere kip meer verkoopt, is hierbij betrokken. De verkoop van kip met één ster Beter Leven blijft in ons land gestaag groeien volgens Mandersloot.

Groeiende markt voor duurzamer vlees

Jan Verzeilberg, sourcing manager Vers bij Albert Heijn, vertelde dat het resultaat van zijn bedrijf afhankelijk is van de klant. Er is een groeiende markt voor duurzamer vlees en daarom is het verkopen van producten van het Beter Leven keurmerk in de Albert Heijnwinkels een succes.
Nieuwe stalsystemen zijn in Nederland volop in ontwikkeling, niet alleen in de pluimveehouderij, maar ook in de melkvee- en varkenshouderij, volgens Mandersloot. Hij ziet voordelen van ambitieuze ondernemers en voorlopers, die met hun voorbeeldgedrag anderen op sleeptouw nemen: ,,Het kost energie, maar de successen zijn nu in de praktijk te zien. In alle gevallen gaat het om samenwerking en krachtenbundeling. Die les hebben we in Nederland wel geleerd.”

Video: pluimveehouder blij met nieuwe Windstreekstal

Op de bijeenkomst werd een video getoond. Daarin maakte pluimveehouder Robert Nijkamp uit Raalte duidelijk waarom hij heeft gekozen voor een ander productiesysteem. Hij werkt sinds kort met een nieuw stalconcept (de zogenoemde ‘Windstreekstal’), waar hij erg enthousiast over is. Hij omschrijft het als een ‘een betere omgeving voor de kippen, plezieriger om in te werken en hij is tot nu toe niet ontevreden over het rendement.’


Beheer
WP Admin