De classificatie van minimoederdieren in de meststoffenwet staat ter discussie in een lopende rechtszaak. De vraag is of ze moeten worden gecategoriseerd als vleeskuikenouderdieren of legouderdieren, met gevolgen voor de toewijzing van pluimvee-eenheden. - Foto: Henk Riswick PluimveeNieuws

Rechtszaak over indeling minimoederdieren in meststoffenwet aangehouden

In de pluimveesector blijft het nog onduidelijk onder welke categorie minimoederdieren vallen volgens de meststoffenwet. Een lopende strafzaak en juridische discussie zorgen voor onduidelijkheid en roepen om verduidelijking.

De categorisering van minimoederdieren volgens de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet blijft voorlopig onduidelijk. Een recente strafzaak tegen een vleeskuikenvermeerderaar met minimoederdieren, die centraal staat in deze kwestie, is uitgesteld voor onbepaalde tijd. Volgens de overheid heeft deze vermeerderaar al meerdere jaren onvoldoende pluimveerechten voor zijn aantal minimoederdieren. Dit is de eerste van een reeks strafzaken (zes of zeven in totaal) tegen vermeerderaars met minimoederdieren die eveneens te weinig pluimveerechten hebben, volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze autoriteit houdt toezicht op de naleving van de meststoffenwet.

Eerste rechtszaak uitgesteld

Advocaat Guido Goorts, namens pluimveehouders en LTO Pluimveehouderij/NOP, pleitte voor uitstel van de zaak. De advocaat stelt dat de rechter het met de verdediging eens is dat het een principiële zaak betreft. Er is namelijk een Woo-verzoek (Wet open overheid) ingediend, waarvan de informatie van belang is voor deze zaak. Het is noodzakelijk dat deze informatie eerst boven tafel komt voordat er een inhoudelijke behandeling kan plaatsvinden. Indien de informatie niet beschikbaar komt, moeten ambtenaren een verklaring afleggen bij de rechter.

Lees ook: Adema: geen verlaging pluimveerechten minimoederdieren

Categorisering van vleeskuikenouderdieren of legouderdieren

Deze rechtszaak draait om de vraag of minimoederdieren vallen onder de categorie vleeskuikenouderdieren of legouderdieren volgens de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet. Indien minimoederdieren worden geclassificeerd als vleeskuikenouderdieren, zoals de overheid beweert, dient er gerekend te worden met 1,48 pluimvee-eenheid per minimoederdier. Indien ze echter worden beschouwd als legouderdieren, wat beter overeenkomt met hun lichaamsgewicht, kan er gerekend worden met 1,0 pluimvee-eenheid per minimoederdier. Minimoederdieren wegen ongeveer 2,4 kilo, terwijl reguliere moederdieren tussen de 4 en 4,2 kilo wegen. In de Meststoffenwet is er slechts één categorie voor vleeskuikenouderdieren.

Vermeerderaars en minimoederdieren

Vermeerderaars met minimoederdieren hanteren een aantal minimoederdieren op basis van de fosfaatexcretie die hoort bij de categorie legouderdieren. Dit doen ze op basis van een eerdere correspondentie van het ministerie van LNV in 2010 (via e-mail naar een integratie), waarin vermeld wordt dat bij minimoederdieren afgeweken kan worden van de categorie vleeskuikenouderdieren en dat er aansluiting gezocht kan worden bij de meer passende categorie legouderdieren. Minimoederdieren werden geïntroduceerd in 2010, na de omzetting van pluimveefosfaat naar pluimvee-eenheden (pluimveerechten). Om die reden was er geen aparte categorie voor minimoederdieren in de Meststoffenwet, terwijl dit wel door de pluimveesector was gevraagd.

Rechtszaak voor verduidelijking

De rechtszaak tegen de vermeerderaar met minimoederdieren moet duidelijkheid verschaffen over eventuele toezeggingen vanuit de overheid in het verleden, of deze toezeggingen later zijn ingetrokken en wat de juridische waarde ervan is. De rechtbank behandelt deze zaak met een meervoudige kamer (drie rechters), wat aangeeft dat de zaak zeer serieus wordt genomen, aldus LTO/NOP.

Lees verder onder het kader

Meer dierenwelzijn, hogere boetes

Door tegemoet te komen aan de maatschappelijke wens voor meer dierenwelzijn, hebben pluimveehouders die inspeelden op deze trend nu te maken met aanzienlijke boetes wegens overtredingen van de Meststoffenwet. Deze boetes, gebaseerd op economisch voordeel, kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro’s per bedrijf per jaar.

Conclusie

Ongeveer 15% van de vleeskuikenmoederdieren in Nederland zijn minimoederdieren. De lopende rechtszaak tegen een vermeerderaar met minimoederdieren is van groot belang om duidelijkheid te krijgen over mogelijke toezeggingen vanuit de overheid, eventuele intrekkingen daarvan en de juridische waarde ervan. LTO/NOP benadrukt de serieuze behandeling van de zaak door de rechtbank met een meervoudige kamer. Daarnaast blijft de discussie bestaan over de categorisering van minimoederdieren als vleeskuikenouderdieren of legouderdieren, wat een aanzienlijk verschil maakt in de toewijzing van pluimvee-eenheden.

Beheer
WP Admin