Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Rabo: fosfaat stuurt structuur melkveehouderij

Het aantal melkveehouders daalt de komende 4 jaar van 17.000 naar 12.000 met een gemiddelde melkproductie van 1,2 miljoen kilo melk per bedrijf.

Dit toekomstperspectief stelt Rabobank in de nieuwste Cijfers&Trends Melkveehouderij.

De bank verwacht in 2020 dat de melkproductie binnen het stelsel van fosfaatrechten kan groeien naar 14 miljard kilo melk. Bijna een derde van de melk wordt nu geproduceerd op 15% van de bedrijven; deze zijn groter dan 800.000 kilo melk.

Fosfaatrechten grootste dreiging

De grootste bedreigingen voor de melkveehouderij zijn de invoering van fosfaatrechten. Er is hierover lange tijd onduidelijkheid, de mestafzetkosten stijgen en bedrijven worden afhankelijker van toeslagrechten, schrijft de bank. Dit verhoogd de kostprijs voor bedrijven, terwijl de melkveehouderij al inflexibel is door een hoog aandeel van vaste kosten.

‘De invoering van fosfaatrechten zal de groei beperken en de uitdagingen verleggen naar optimaliseren van de mineralenkringloop. Als gevolg van intrede fosfaatrechten zullen groeistappen weer wat kleiner worden, hierdoor zal hernieuwde focus op renovatie, beperkte groei en optimalisatie ontstaan ‘, aldus de Rabobank.

Financieringsintensiteit

De financieringsintensiteit per kilo melk is de afgelopen 10 jaar verdubbeld naar ruim €1,30 per liter melk. Door deze verhoging is de sector gevoeliger geworden voor renteschommelingen.