Volgens Analist landbouwproductiemiddelen Bruno Fonseca van Rabobank is er een trend waarneembaar met dalende kunstmestprijzen. – Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Prijzen kunstmest volgens Rabobank naar niveau van voor de oorlog in Oekraïne

Na twee turbulente jaren keert de rust op de wereldwijde kunstmestmarkt in 2023 terug. Dat verwacht Rabobank.

Volgens Analist landbouwproductiemiddelen Bruno Fonseca van Rabobank is er nu – net als na de wereldwijde economische crisis in 2008 – een trend waarneembaar met dalende kunstmestprijzen. “De prijzen van kunstmest keren terug naar het niveau van voor de oorlog in Oekraïne”, maakt hij duidelijk. “Voor de komende drie maanden zal die trend voortduren, maar de prijzen blijven boven het normale niveau.”

Fonseca stelt in een rapport dat de kunstmestmarkt in 2022 onstuimig was met recordprijzen. Daardoor nam het gebruik af. In 2023 verwacht de Rabobankanalist een herstel als gevolg van lagere prijzen en juist hoge prijzen voor agrarische producten.

Het onderzoek van de Rabobank staat haaks op de uitspraken van Triferto-topman Kai Kikkers. Hij zei enkele weken geleden dat de kunstmestprijzen nog jaren hoog blijven.

Invloed aardgascrisis op prijzen stikstof

“Het belangrijkste punt van aandacht vormen de prijzen van stikstof. De aardgascrisis maakt de productie van ureum en ammoniak duurder en houdt de prijzen hoog. De markt van op stikstof gebaseerde meststoffen is het meest volatiel, door zijn intrinsieke band met de olie- en aardgasmarkten.”

De prijzen van ureum en ammoniak blijven de schommelingen van de olie- en aardgasprijs volgen, onderstreept Fonseca. De beweeglijkheid van de ureumprijzen dit jaar valt 60% hoger uit dan het vijfjaarlijkse gemiddelde. “Dit zal zo nog even doorgaan”, verwacht Fonseca. “Waarbij een sterke vraag de prijs wekenlang omhoog zal stuwen en een zwakkere vraag de prijs wekenlang zal verlagen.”

Minder vraag naar fosfaatmeststoffen en kali

De vraag naar fosfaatmeststoffen is fors gedaald, na hoge prijzen eerder dit jaar. Daardoor dalen de prijzen van deze stoffen, maar vanwege de hoge productiekosten blijft de prijsdaling beperkt. Ook logistieke factoren brengen onzekerheid met zich mee, evenals de wisselvalligheid van het weer, geeft Fonseca aan.

De extreme prijsstijgingen in de kalimarkt hebben eveneens geleid tot een sterk verminderde vraag. De voortzetting van export vanuit Rusland en Belarus levert nu een herschikking op van het wereldwijde aanbod, zo lijkt het. Dit zet een verdere druk op de prijzen van kali.

Reacties

  1. Beste redactie, enige nuance lijkt me op zijn plaats in de verwijzing naar interview met ondergetekende van aantal weken geleden. Mijn uitspraken staan niet haaks op hetgeen de analist van Rabo stelt. Sterker nog, beide verwachten we een hoger nivo in 2023 dan normaal. Actueel zitten we op prijsniveau van voor de oorlog met Oekraïne, in Q4 2021 was de stikstofindex globaal gezien ruim het drievoudige van de jaren ervoor (dat noemen we terecht hoog). Ook als het over de volatiliteit in de markt gaat verwachten we beide flinke schommelingen naar boven en beneden. Verder inhoudelijk prima interview en laten we hopen dat in 2023 de wereld(markt) weer tot rust komt. Mvg Kai Kikkers

Beheer
WP Admin