Premium
Uitrijden van vloeibare kali over een perceel. Het nieuwe kalibemestingsadvies is opgedeeld in een bodem- en gewasgericht advies. - Foto: Koos Groenewold AkkerbouwAchtergrond

Bemesting met kali, advies vernieuwd

Reacties

 1. Reactie van WUR onderzoeker Willem van Geel op de vraag van P.J. Hoogland.
  Dat op zandgronden verlies optreedt van kali door uitspoeling, is in het verleden in veldproeven vastgesteld. De hoeveelheid die verloren gaat, hangt af van een aantal bodemeigenschappen, waaronder het organische-stofgehalte van de grond en de textuur van de bodem. Zo kan op humusarme gronden meer kali uitspoelen dan op humusrijke gronden. Verder hangt het af van de kalitoestand van de grond en de hoeveelheid neerslag in de winterperiode. Het uitspoelingsverlies is hoger, naarmate de kalitoestand van de grond hoger is.
  De 50 kg per ha per jaar onvermijdbaar verlies voor zandgrond die wordt genoemd in het handboek bodem en bemesting, is een vuistgetal dat kan worden gehanteerd voor het handhaven van de kalitoestand in het landbouwkundig streeftraject (klasse Goed). Het werd ook al vermeld bij het (oude) kalibemestingsadvies op basis van kaligetal.
  In natuurgebieden is de kalitoestand van de bodem lager dan op landbouwgronden en wordt er ook geen kali bemest. Ik weet niet hoe hoog het uitspoelingsverlies hier is, maar ik verwacht dat het gering is.

 2. is dit echt onderzoek of de gebruikelijke berekening die gecorrigeerd wordt aan wat de beleidsmakers het beste uitkomt kijk naar de kringloopwijzer berekeningen gebaseerd op BEX met afwijkingen tot 30% in het nadeel van de boer

 3. Per hectare zandgrond 50 kilo kaliumverlies per jaar? In dat geval zouden natuurgebieden op zandgrond allang uitgestorven moeten zijn door kaliumgebrek. Klopt het wel dat er 50 kilo kaliumverlies zou zijn op zandgronden?

  1. Hoe het precies zit weet ik niet. Het zal te maken hebben met de relatief hoge kali toestand van landbouwgrond. Ik heb de vraag weggelegd bij de WUR onderzoekers.

Beheer
WP Admin