Overijssel zegt ongeveer € 5 miljard nodig te hebben voor de uitvoering van het PPLG, waarin staat hoe de doelen op het gebied van natuur, water, klimaat en stikstof gehaald gaan worden. – Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Overijssel dreigt met stoppen gebiedsgerichte aanpak

De provincie Overijssel dreigt te stoppen met de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) als de Rijksoverheid hiervoor geen geld beschikbaar stelt.

De provincie heeft die boodschap per brief medegedeeld aan demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Overijssel schiet nu zelf € 4,2 miljoen voor, zodat komend jaar in ieder geval een begin kan worden gemaakt met veertig zogeheten koploperprojecten, maar benadrukt dat financiële hulp van het Rijk als opdrachtgever noodzakelijk is.

“Als dit uitblijft, zullen we in 2024 de gebiedsprocessen noodgedwongen moeten stoppen. Oplossingen met inbreng van partners voor de opgaven in het landelijk gebied zijn dan verder weg dan ooit”, schrijft het college van Gedeputeerde Staten aan Van der Wal.

Overijssel zegt ongeveer € 5 miljard nodig te hebben voor de uitvoering van het PPLG, waarin staat hoe de doelen op het gebied van natuur, water, klimaat en stikstof gehaald gaan worden. Vooralsnog blijft geld vanuit het Rijk echter uit, mede omdat het transitiefonds dat hiervoor wettelijk moet worden opgezet in oktober controversieel is verklaard door de Eerste Kamer. Het geld moet nu in de landbouwbegroting worden opgenomen.

College doet opnieuw een voorfinanciering

Overijssel is al vergevorderd met de plannen en vroeg afgelopen zomer bij het indienen van het concept-PPLG alvast om € 436 miljoen, om aan de slag te kunnen met de koploperprojecten. Door de val van het kabinet en het controversieel verklaren van het transitiefonds (waarin € 24,3 miljard voor de provincies moet komen te zitten) komt er voorlopig echter geen geld uit Den Haag.

Het college heeft daarom besloten om opnieuw een voorfinanciering te doen, dit keer van € 4,2 miljoen. Overijssel vreest dat de energie en motivatie in de gebieden om aan de slag te gaan verdwijnen als er langer wordt gewacht.

De provincie maakte eerder al € 7,5 miljoen beschikbaar om dit jaar voorbereidingskosten van te betalen. Daarvan is zo’n € 6 miljoen uitgegeven. De provincie verwacht dat het Rijk dit uiteindelijk gaat betalen. “Helderheid van uw kant over beschikbare middelen en randvoorwaarden voor de realisatie van de PPLG-doelen is op zo kort mogelijk termijn nodig”, staat in de brief aan Van der Wal.

Alle provincies kregen enkele weken geleden feedback van het Rijk op hun conceptplannen. Ze moeten die plannen nu nader gaan uitwerken en voor 1 oktober volgend jaar een definitieve versie inleveren. De provincie Zuid-Holland liet eerder deze week al weten dat dit niet haalbaar is.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin