Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Oppositie waterschap Brabantse Delta woedend over kostenverdeling

Oppositiepartijen zijn kritisch op de voorgestelde verdeling van de waterschapskosten tussen burgers, boeren en bedrijven, zoals het waterschap Brabantse Delta dit voorstelt.

In het voorstel worden 33% van de kosten doorberekend naar de ingezetenen, 11,2% naar ongebouwd, 0,2% naar natuurterreinen en 55,6% naar de categorie gebouwd. Dit is 0,5 procentpunt lager voor de categorie ongebouwd (waar grondeigenaren onder vallen) dan in de huidige verdeling. Ingezetenen gaan 3 procentpunt meer betalen, categorie gebouwd 1,5 procentpunt minder. Voor natuur blijft het ongewijzigd.

De oppositiepartijen vinden dat de agrarische sector te sterk wordt vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van het waterschap. In het dagelijks bestuur zitten vijf bestuurders, namens CDA, VVD, BBB, Water Natuurlijk en een geborgde zetel voor de categorie ongebouwd.

‘Burgers draaien op voor hogere kosten’

Volgens de vijf oppositiepartijen bevoordeelt die verdeling de agrarische bedrijven in het West-Brabantse schap en moeten de burgers opdraaien voor de hogere kosten. Die zouden 11% meer moeten gaan betalen en daarmee een derde van de kosten op hun schouders nemen.

“De burger betaalt de hoofdprijs om het waterschap als belangenbehartiger van het (agrarisch) bedrijfsleven te laten fungeren”, stelt Annemiek Jetten (PvdA) tegen het ANP.

Volgens de oppositiepartijen zouden de bedrijven en agrariërs juist meer moeten gaan betalen, omdat Brabantse Delta voor die categorieën veel werk verzet. Het gaat daarbij onder meer over het peilbeheer van de bodem en het tegengaan van wateroverlast op versteende bedrijventerreinen. “Het waterschap weet donders goed dat ons huidige watersysteem ingericht is op bedrijfsmatig gebruik, laat deze gebruikers dan ook naar rato betalen”, stelt Cynthia Pallandt van de Partij voor de Dieren.

Bezwaar maken tegen kostenverdeling

Ook de partijen Natuurterreinen, AWP en 50PLUS hopen dat er veel bezwaar gemaakt wordt tegen de voorgenomen kostenverdeling. ZLTO heeft kennis genomen van de kritiek, maar wil inhoudelijk niet reageren. “In een democratisch en transparant proces bepalen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur de hoogte en verdeling van de waterschapslasten”, aldus een woordvoerder van ZLTO.

Waterschappen moeten uiterlijk iedere vijf jaar op basis van de Waterschapswet een nieuwe kostentoedelingsverordening vaststellen. De nu geldende kostentoedelingsverordening bij Brabantse Delta is nog geldig tot 1 januari 2024.

Reacties

  1. Over het algemeen gesproken heeft de democratisch gekozen oppositie geen enkele waardering voor het door de meerderheid bepaalde beleid.
    Sinds de Griekse oudheid

  2. de burgers en de gene die meer natuur willen moeten dan ook voor de extra kosten op draaien . ( gefaseerd maaibeheer , meer kosten afvoer onkruiden , denk aan het giftige st jakobskruiskruid ,bereklauw enz ..).. vroeger werden b.v. dijken netjes door de boeren onderhouden door het vee.. pacht ongeveer 2/300 euro.. nu maai onderhoudskosten ongeveer 800 euro, dat is meer dan duizend euro extra kosten.. waar de boeren niet op zitten te wachten.. en zo zijn er talloze voorbeelden meer..

  3. Bebouwd moet er maar aan wennen dat ze het meeste moeten betalen. Als straks de boeren weggepest zijn kan bebouwd het boerengedeelte erbij lappen.

Beheer
WP Admin