Door de uitbraak van vogelgriep in Renswoude (U.), afgelopen weekend, worden 235 pluimveebedrijven getroffen door een vervoersverbod. - Foto: Mark Pasveer PluimveeNieuws

Ophokplicht na acht dagen opnieuw ingevoerd na uitbraak vogelgriep

Gelderse Vallei ziet terugkeer ophokplicht na uitbraak vogelgriep. Ophokplicht tast status van vrije-uitloopeieren niet aan.

In de Gelderse Vallei en omliggende gebieden konden de kippen slechts acht dagen buiten scharrelen voordat de vogelgriepuitbraak in Renswoude (Utrecht) hen op 11 november weer binnen dwong. Minister Adema reageerde hierop door de op 3 november opgeheven ophokplicht in compartimenten 7 en 10 per direct weer in te voeren.

De uitbraak in Renswoude was bij een leghennenbedrijf met uitloop. Om verspreiding van het virus te voorkomen zijn de circa 65.000 kippen op de locatie geruimd. Door de uitbraak worden 235 pluimveebedrijven getroffen door een vervoersverbod.

Screening bedrijven in getroffen gebied

Specifieke bedrijven in het getroffen gebied krijgen extra aandacht. Autoriteiten screenen twee bedrijven binnen een kilometer van de uitbraak en testen hun dieren op vogelgriep. Ook verzamelen ze gedurende tien dagen kadavers voor onderzoek. Eerder ruimde men preventief bedrijven binnen een kilometer van een uitbraak in dichtbevolkte pluimveegebieden. Minister Adema stapte in september van deze aanpak af, na onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Dit onderzoek toonde aan dat het testen van kadavers de verspreiding van het virus net zo effectief vermindert als het ruimen van gezonde dieren. Royal GD voert de tests uit.

Vrije-uitloopstatus

De ophokplicht tast de status van vrije-uitloopeieren niet aan. Voorheen moest men de eieren na zestien weken ophokken als scharreleieren verkopen, wat pluimveehouders gemiddeld drie cent per ei kostte. De Europese Commissie heeft echter de regels voor vrije-uitloopeieren gelijkgesteld met die van biologische eieren. Ook bij langdurige ophokplicht mag men deze eieren als biologisch verkopen.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin