Foto: Koos Groenewold PluimveeNieuws

Europese Commissie: vrije-uitloopei behoudt voortaan status bij ophokplicht

Vrije-uitloopeieren behouden voortaan hun status tijdens een ophokplicht vanwege vogelgriep. De Europese Commissie heeft de regelgeving op dit punt aangepast.

Tot nu toe mochten eieren van vrije-uitloophennen alleen nog met die status verkocht worden, als de hennen maximaal 16 weken waren opgehokt. Duurde de ophokplicht langer, dan moesten de eieren als scharrelei verkocht. Dat levert gemiddeld 3 cent minder op per ei.

Geen maximale ophoktermijn

In de nieuwe verordening is geen maximale ophoktermijn meer opgenomen. ‘Wanneer tijdelijke beperkingen zijn opgelegd op basis van wetgeving van de Unie, mogen de eieren ondanks die beperking toch als ‘eieren van hennen met vrije uitloop’ in de handel worden gebracht’, staat in de verordening.

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP Europarlement) heeft lang op de beleidswijziging aangedrongen bij de Europese Commissie. Hij is positief en verwacht dat de de nieuwe regels meer zekerheid geven voor investeringen in dierenwelzijn. “Die investeringszekerheid is juist nodig voor de lange termijn van pluimveehouders. Dit helpt om het vrije uitloopei in de schappen te houden”, aldus Ruissen.

Uitloopruimte ook voor zonnepanelen

In de nieuwe regelgeving staat de EU voortaan ook toe dat de vrije-uitloopruimte van pluimvee voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor zonnepanelen. Voorwaarde is wel dat het de kippen niet hindert. “Een win-winsituatie: energievoordeel plus beschutting voor de kippen, ook tegen vogelgriep”, zegt Ruissen.

De Nederlandse pluimveesector pleit al jaren voor een dergelijke regeling voor vrije-uitloopeieren.

Vorige week werd de ophokplicht in de laatste twee regio’s in Nederland opgeheven. Pluimvee in de Gelderse Vallei mag na twee jaar ophokplicht weer naar buiten. De laatste uitbraak met vogelgriep was in juli, en ook bij wilde vogels wordt er minder vogelgriep gevonden. In juni werd de ophokplicht in het overgrote deel van het land al opgeheven. Alleen in de zeer pluimveedichte gebieden in de Peel en op de Veluwe mochten de dieren nog niet naar buiten.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Reacties

  1. Kippen dienen ingeënt te worden tegen de vogelgriep het is maatschappelijk niet meer te verkopen dat er op grote schaal kippen worden afgemaakt terwijl er geënt kan worden

Beheer
WP Admin