Foto: ANP AlgemeenNieuws

NVWA: meer controle diertransport en bestrijding dierziekten

De NVWA gaat komend jaar het toezicht op het transport van landbouwhuisdieren uitbreiden. Ook gaat extra capaciteit naar bestrijding van dierziekten als vogelgriep en Afrikaanse varkenspest.

Het uitbreiden van het toezicht op diertransport moet andere meer gestalte krijgen door betere internationale samenwerking.

Dierziekten als vogelgriep en Afrikaanse varkenspest hebben inmiddels een structureel karakter gekregen, reden voor de NVWA meer in te zetten op bestrijding ervan.

Daarnaast wordt de capaciteit voor het afhandelen van uitbraken van aangifteplichtige plantenziekten uitgebreid. Het aantal meldingen op dit terrein is de afgelopen jaren toegenomen.

Digitale mestbonnen

De internationale samenwerking in de aanpak van milieufraude moet ook versterkt worden. Bijvoorbeeld door de bestrijding van illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen. In het kader van de versterkte handhaving mest ligt de focus van de NVWA op de inzet van het rVDM, het systeem van de digitale mestbonnen.

Voor het toezicht op slachthuizen splitst de NVWA in 2023 de huidige directie Keuren van de NVWA in twee onderdelen. ‘Slachttoezicht’ wordt verantwoordelijk voor alle officiële controles rondom het slachtproces. ‘Handelstoezicht’ richt zich op officiële controles die gerelateerd zijn aan handelsstromen. Ook is het plan om de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) te integreren in het slachttoezicht.

Beheer
WP Admin