Kamerleden Thom van Campen (VVD, links op de foto) en Derk Boswijk (CDA). - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Kamer: nieuwe NVWA-tarieven generiek dempen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de nieuwe NVWA-tarieven het komend jaar generiek gaat dempen en ervoor gaat zorgen dat de invoering van de nieuwe kostendekkende tarieven gelijk gaat lopen met de invoering van het nieuwe verrekenstelsel.

Een ruime Kamermeerderheid stemde voor een motie van VVD-er Thom van Campen en CDA-er Derk Boswijk.

Landbouwminister Piet Adema ontraadde de motie vorige week. Hij benadrukt dat de overheid de tariefstijging al deels dempt voor kleinere slachterijen en voor werk- en reisuren, die in het nieuwe stelsel allemaal vergoed moeten worden.

Nieuwe NVWA-tarieven kost bedrijfsleven € 30 miljoen

De nieuwe kostendekkende NVWA-tarieven leiden tot een tariefstijging van 30% voor de betrokken sectoren voor het keuren van vee, dieren en plantaardig materiaal. De vee- en vleessector reageerde boos op het eenzijdige besluit van het ministerie om het nieuwe tariefstelsel door te voeren, terwijl het traject van het verbeteren van de tariefstructuur nog niet afgerond is.

De Tweede Kamer wil dat het kabinet ervoor zorgt dat het verrekenstelsel per 2024 ingevoerd kan worden.

Van Campen is voorstander van kostprijsdekkende tarieven voor de NVWA-keuringen. “Het bedrijfsleven moet ook gewoon betalen voor de verantwoordelijkheid die ze draagt. Maar het tweede deel van de afspraak is dat er een herziening komt van het stelsel, zodat het bedrijfsleven met arrangementen en beloning van goed gedrag de hogere kosten kan terugverdienen”, benadrukt Thom van Campen. Hij vindt dat Adema met het huidige voorstel het zuur in de afspraak naar voren haalt en het zoet op de lange baan laat.

Gebrek aan transparantie tarieven

Deze maand worden bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven een reeks zittingen gehouden over gebrek aan transparantie over de huidige NVWA-tarieven. Deze zittingen moeten ook input leveren voor het verbeteren van het nieuwe tariefstelsel.

Het ministerie van landbouw zal op een later moment laten weten hoe ze omgaan met de aangenomen Kamermotie.

Beheer
WP Admin