Foto: Jan Willem Schouten PluimveeNieuws

NVWA maant slachterijen tot naleving regels dierwelzijn en voedselveiligheid

“Slachterijen nemen onvoldoende verantwoordelijkheid om dierwelzijn en voedselveiligheid te borgen. Het gaat te vaak mis en het moet beter.” Dat zegt Gerard Bakker – inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) – bij de presentatie van de NVWA-cijfers over de controles bij 39 grote slachterijen die onder permanent toezicht staan.

NVWA meldt over het eerste halfjaar 2022 een aantal van 5.700 ’tekortkomingen’ en 401 schriftelijke waarschuwingen of boetes. Het is voor het eerst dat de NVWA het aantal tekortkomingen rapporteert. Een vergelijking met voorgaande jaren maken is daarom niet mogelijk, erkent de woordvoerder van de organisatie. Bij tekortkomingen gaat het om niet-toegestane situaties die meteen kunnen worden verholpen en niet als officiële waarschuwing of overtreding de boeken in gaan.

Officiële overtredingen nemen af

Het aantal officiële overtredingen nam vergeleken met de eerste helft van 2021 ruim 10% af. De eerste helft van 2022 stelde NVWA 401 overtredingen vast (132 in roodvleesslachterijen en 269 in pluimveeslachterijen). In 2021 was dat nog 448 (respectievelijk 162 en 286). In de tweede helft van 2021 waren dat er nog meer. Dat had vooral te maken met nieuwe regels over reinigen en ontsmetten waar de sector aan moest wennen. De trend over meerdere jaren is bij roodvlees stabiel en bij pluimvee dalend.

Toch maant NVWA de slachterijsector meer werk te maken van naleving van de regels. Bakker: “De vereiste verandering en houding van de sector moet uit het bedrijfsleven zelf komen. Daar waar het bedrijfsleven tekortschiet, grijpen we in.” Een woordvoerder beaamt dat de aantallen overtredingen niet toenemen, maar benadrukt dat elke overtreding er een te veel is. “Er gaat heel veel goed, maar het moet nog beter.”

Van de 5.700 tekortkomingen hebben ruim 1.400 met dierwelzijn te maken. De aard van de tekortkomingen is niet bekendgemaakt. Ook is onduidelijk of NVWA in eerdere jaren deze tekortkomingen ook al constateerde. Brancheorganisatie COV hekelt het gebruik van de cijfers, omdat ze niet controleerbaar zijn en de slachterijen zich er dus niet tegen kunnen verdedigen. Hetzelfde bezwaar heeft COV tegen het publiceren van zogeheten ’niet-vaststaande boetewaardige overtredingen’.

Overtredingen vooral over voedselveiligheid

De geconstateerde officiële overtredingen hebben vooral te maken met voedselveiligheid. Al trekt dierwelzijn vaak de meeste aandacht, voedselveiligheid is ook een van de speerpunten van NVWA. Reinigen en ontsmetten – een jaar eerder nog goed voor veel overtredingen – ging nu nagenoeg overal goed in de roodvleessector. Dat blijkt uit de cijfers van NVWA over controles bij de slachterijen in de eerste helft van 2022.

Van de 132 overtredingen bij de 23 roodvleesslachterijen onder permanent toezicht staan de meeste op naam van Gosschalk Exportslachterij in Epe. Met 22 overtredingen heeft Gosschalk het grootste aandeel, gevolgd door Vion in Boxtel met 14. Slechts bij drie roodvleesslachterijen werden geen overtredingen vastgesteld: Vion in Tilburg, Westfort in Gorinchem en Slachterij Erp. De inspectiegegevens van elk afzonderlijk bedrijf worden naar aanleiding van zogenaamde Woo-verzoeken ook vrijgegeven.

Trend cijfers

De overtredingen bij pluimveeslachterijen hebben voor het overgrote deel ook met voedselveiligheid te maken. Het meest voorkomende risico is besmeuring van vlees met darminhoud. Het eerste halfjaar van 2022 zijn bij pluimveeslachterijen 45 boetewaardige overtredingen vastgesteld en 139 overtredingen die een schriftelijke waarschuwing opleverden. Beide getallen zijn flink lager dan de jaren ervoor.

Reacties

  1. Meer controles en minder overtredingen. En dan een dergelijke negatieve toonzetting. Past wel bij het beeld van de NVWA wat zich laat gebruiken voor een activistische politieke antivleesagenda.

Beheer
WP Admin