Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het Activiteitenbesluit milieubeheer richten zich op de bescherming van mens, dier en milieu. Deze voorschriften omvatten algemene en specifieke toepassingsvoorwaarden voor gewasbeschermingsmiddelen, waaronder het gebruik van driftreducerende spuittechnieken. - Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

NVWA: één op drie telers in overtreding bij gewasbescherming

NVWA ontdekt dat één op drie telers de regels voor gewasbescherming niet naleeft, ondanks inspecties en waarschuwingen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) constateert een zorgwekkend gebrek aan naleving van de regels voor gewasbescherming. Uit inspecties in 2022 blijkt dat ongeveer één op de drie telers in de open lucht en in kassen de regels niet naleeft. De NVWA voerde deze controles uit bij 500 telers, waarbij zij ontdekten dat slechts twee derde van hen zich voldoende aan de geldende regels hield. Dit patroon van onvoldoende naleving, dat al geruime tijd bestaat, baart de autoriteit grote zorgen.

Focus NVWA op gebruik juiste apparatuur

Tijdens de inspecties in sectoren zoals akkerbouw, bloembollenteelt, fruitteelt, groenteteelt en sierteelt, lag de focus voornamelijk op het gebruik van de juiste spuitapparatuur, zoals technieken die drift reduceren. Van de 146 telers die een controle op apparatuur ondergingen, voldeden 18 niet aan de regels. Bij 154 controles in de open teelt kregen 113 telers een positieve beoordeling.

NVWA in gesprek met organisaties

Om de naleving te verbeteren, gaat de NVWA in gesprek met brancheorganisaties en werkt zij intensiever samen met andere handhavingspartners, waaronder waterschappen en omgevingsdiensten. De autoriteit overweegt ook strengere straffen en onderzoekt de mogelijkheid van actieve openbaarmaking, waarbij zij overweegt de namen van overtreders online te publiceren.

De NVWA richtte zich niet alleen op telers, maar ook op handelaars in gewasbeschermingsmiddelen, zoals importeurs, distributeurs en verkopers. Ook hier constateerde de NVWA een laag nalevingspercentage. Veel handelaars boden producten aan die in Nederland niet zijn toegestaan. Als reactie hierop liet de NVWA 1.000 online advertenties verwijderen, waarin deze middelen aan particulieren werden aangeboden.

LTO: percentage is niet representatief voor de gehele sector

LTO Nederland is het met de NVWA eens dat het percentage van de gecontroleerde bedrijven waar gebreken worden geconstateerd hoog is. De land- en tuinbouworganisatie plaatst daar wel een kanttekening bij. “Dit percentage is niet representatief voor de gehele sector: de NVWA baseert haar controles mede op een risicobenadering, zoals herhalingsbezoeken van bedrijven die eerder beboet zijn of gerichte meldingen.”

Volgens LTO is de regelgeving de afgelopen jaren “veel complexer geworden”. Daardoor is steeds meer kennis nodig bij de boer. Volgens LTO kan het eenvoudiger. Tegelijkertijd zegt de organisatie de achterban zo goed mogelijk te informeren. “LTO vindt het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de geldende regels bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen”, klinkt het.

Beheer
WP Admin