In Brussel is een discussie bezig over het beheer van de bodem en die gaat impact hebben. Hoe groot is nog onbekend. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Nieuwe crisis op de loer, nu over bodembeheer

Krijgen we over een paar jaar een bodemcrisis, zoals we nu een stikstofcrisis hebben? Minister van Landbouw Piet Adema onderhandelt deze week in Brussel met de andere landbouwministers over nieuwe strenge regels voor bodembeheer. De Nederlandse politiek is verdeeld en Piet Adema demissionair, maar de Europese karavaan trekt wel verder.

Aan het begin van de zomer kwam de Europese Commissie met een nieuw wetsvoorstel (een richtlijn) om in 2050 gezonde bodems te hebben. De bedenkers van het plan denken vooral aan het tegengaan van verzilting en erosie, maar ook aan hoeveel koolstof er verdwijnt en of land chemisch verontreinigd is. Niet overal zijn de grondsoorten en het gebruik ervan gelijk en daarom heeft de Europese Commissie bedacht dat er zogeheten ‘districten’ komen. In deze districten zijn de omstandigheden ongeveer gelijk.

Districten voor bodembeheer

De EU-landen moeten voor deze districten dan plannen gaan opstellen en maatregelen bedenken om de bodem in 2050 gezond te krijgen. Eerst werd gedacht aan een bodempaspoort, compleet met voorwaarden, maar dat plan is niet in het uiteindelijke voorstel terechtgekomen.

De gedachte achter het voorstel is dat in heel Europa zestig tot zeventig procent van de bodems niet in goede staat is en dat er dus maatregelen nodig zijn. Vooral de klimaatverandering speelt een grote rol, aldus de Europese Commissie. Gezonde bodems kunnen meer veranderingen aan dan bodems die toch al sterk aan bijvoorbeeld erosie onderhevig zijn. De meningen verschillen over wat dan precies een gezonde bodem is. Er is nog geen heldere definitie.

Vrees voor stapeling regels

Over onder meer die definitie gaan de gesprekken met de Europese ministers. Minister Adema moet tijdens de conversatie een beetje met meel in de mond praten. Om te beginnen is het ministerie van Landbouw niet alleen verantwoordelijk, maar heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook een flinke vinger in de pap. En de politieke partijen in de Tweede Kamer hebben allemaal een andere opvatting over wat er met de nieuwe voorstellen moet worden gedaan.

Zo leeft bij een deel van de Nederlandse politiek de vrees voor stapeling van regels, waardoor er extra beperkingen komen voor boeren.

Getouwtrek om tussendoelen of afgebakende doelen

Maar aan de linkerkant wil onder andere D66 dat Adema zich sterk maakt voor tussendoelen, zoals dat ook in de stikstofdiscussie het geval is. Adema voelt daar voor nu weinig voor. Hij heeft moeite om het streven naar een schone bodem in afgebakende doelen te gieten.

Bodem is namelijk in tegenstelling tot water immobiel: grond verplaatst zich niet zo snel. “Bovendien kent de bodem van nature een grote variatie in samenstelling en kwaliteit.” Niet elke meter is hetzelfde. En dus ziet Adema niks in exacte normen voor bodembeheer. “Maatwerk”, dat is het woord waarmee hij in Europa de discussie wil voeren. Maatwerk is in de definitie van het demissionaire kabinet kennisontwikkeling en verspreiding van kennis.

Spanje, dat dit half jaar voorzitter is van de Europese Unie, wil in ieder geval haast maken en hoopt tijdens de komende discussie de gesprekken af te ronden.

Lees meer artikelen over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Reacties

  1. De vraag is wat is bodem beheer ?. Volgens mij zijn we daar al jaren mee bezig . We mogen niet zoveel mest rijden als we willen .tijden van mest uit rijden liggen vast . gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is vast gelegd . we moeten vanggewas zaaien . beregenen mag soms wel en niet .bepaalde grond mag men niet ploegen .we moeten rustgewassen telen . enz. Dit is in mijn ogen vorm van bodem beheer . De boer moet hier mee werken en met zijn vakkennis zo de grond goed bewerken en dus samen met de invloeden van weer en gewas de grond brengen tot optimale prestatie . Bij dit alles moet hij de grond in orde houden en kan niet wat raak rommelen want dan is oprengst laag en bij teveel of verkeerd gebruik middelen komt de voedselveiligheid in gevaar . Onbegrijpelijk wat ze bovenop alle maatregelen nog willen verzinnen . Wordt tijd dat de bezem door Brussel gaat en in Nederland is dat ook nodig . Maar ik zie de hielenlikkers na de verkeizingen ons land weer uitleveren aan Brussel . En stem met zijn allen op Timmermans dan hoeven we niet meer aan bodem beheer te doen . Want dan wordt alles natuur . En og of er wel of geen eten is maakt niks uit de rijken kunnen het wel betalen en de gewone burger hoeft ook niks over te houden . Want vermogen hebben is eigenlijk crimineel . Maar dat geld niet voor hun want zij dienen het land .

  2. Tijdens de “pandemie” liepen de zaken gigantisch uit de hand omdat politici op de stoel van de dokter gingen zitten. Ook in de landbouw veroorzaken de politici crisis na crisis door zaken te willen regelen waar ze geen verstand van hebben. Politici moeten gewoon zorgen dat ze de obstakels uit de weg ruimen zodat mensen met verstand van zaken hun werk kunnen doen.

  3. Dit gaat nog een hoop touwtrekken worden. Net zoals het bij een mens een lastige discussie is wanneer je die nou als ‘gezond’ kan aanmerken is dat bij bodem een lastige. Er wordt gewerkt aan KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren).
    Bij mensen verschuift de definitie naar ‘afwezigheid van ziekten, kwalen, beperkingen’ naar ‘ het vermogen om om te gaan met de beperkingen die er zijn’ (beide mijn wat platte vertaling). Bij de mensen zit daar dan ook nog een mentale component aan, het scheelt dat we die bij bodem niet hebben.

Beheer
WP Admin