Steeds meer Nederlanders vinden dat wolven overlast veroorzaken en nu gelooft slechts 43% dat ze in Nederland thuishoren, een daling ten opzichte van 52% in 2020. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Minder draagvlak voor wolf bij Nederlanders

Draagvlak voor de wolf in Nederland neemt af; slechts 42% ziet de wolf nog als welkom. Een daling sinds 2020.

Het draagvlak voor de wolf bij Nederlanders nam de afgelopen drie jaar af. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar het draagvlak voor samenleven met wolven. In januari 2020 vond 57% van de Nederlanders nog dat de wolf welkom is in Nederland, dat is gedaald naar 42%.

Minder dan de helft van de Nederlanders (43%) vindt nu dat de wolf thuishoort in Nederland. Dat was in januari 2020 nog 52% van de Nederlanders, aldus het onderzoek van Motivaction International. Steeds meer Nederlanders vinden dat wolven voor veel overlast en schade zorgen. Ook vinden meer Nederlanders dat er moet worden ingegrepen als wilde dieren, zoals de wolf, overlast veroorzaken.

Aanvallen op vee belangrijkste argument tegenstanders

Aanvallen op vee zijn het belangrijkste argument van tegenstanders van de wolf en dit wordt ook steeds vaker genoemd als argument (in 2020: 42%; 2023: 76%). Andere argumenten van tegenstanders zijn dat er te weinig ruimte is voor wolven in Nederland, er te veel wolven kunnen komen door gebrek aan een natuurlijke vijand en dat wolven ook andere wilde dieren doden waardoor daar minder van komen.

Voorstanders noemen de ecologische waarde van wolven en vinden dat die bestaansrecht hebben omdat ze hier vroeger ook voorkwamen.

Iets meer Nederlanders mijden natuur vanwege wolf

De onderzoekers merken op dat de angst en zorgen van Nederlanders over wolven, zowel voor hun vee als voor henzelf, toenemen. Het aantal Nederlanders dat van plan is om natuurgebieden waar de wolf voorkomt, te mijden is gestegen van 23 naar 27%. De helft van de Nederlanders is overigens helemaal niet van plan om weg te blijven uit deze natuurgebieden.

Het aantal Nederlanders dat vindt dat de overheid alle schade van boeren moet vergoeden, is gegroeid van 28% in 2020 naar 41% in 2023. Minder Nederlanders vinden dat boeren vanuit bedrijfsrisico rekening moeten houden met schade door de wolf. Wel vinden iets meer Nederlanders dan in 2020 dat boeren alleen recht hebben op compensatie als ze preventieve maatregelen hebben genomen, dat is gestegen van 38% naar 43%.

Nederlanders vaker tegen verbinden natuurgebieden

Roep om maatregelen tegen wolf neemt toe

De roep om maatregelen tegen de wolf neemt toe. Meer Nederlanders willen verandering zien in het wolvenbeleid en maatregelen om het aantal wolven te verminderen. Zo zijn ze steeds vaker tegen het verbinden van natuurgebieden zodat wolven naar Nederland kunnen komen (2020: 28%; 2023: 44%). Ook vinden ze vaker dat wolven moeten worden tegengehouden of verjaagd zodra ze in Nederland komen (2020: 14%; 2023: 31%).

Daarnaast groeit de steun voor meer ingrijpende maatregelen, zoals het vangen en terugbrengen van wolven (2020: 18%; 2023: 33%) en het doodschieten van wolven zodra ze in Nederland komen (2020: 6%; 2023: 16%).

Medeauteur: ANP

Beheer
WP Admin