Foto: ANP AlgemeenOpinie

‘Meer onderzoek nodig naar insecten’

Het gaat slecht met de insecten. Daar kan niemand meer omheen na publicatie van het opzienbarende internationale onderzoek naar de hoeveelheid insecten in 63 Duitse natuurgebieden. Die is in minder dan 30 jaar met driekwart afgenomen.

Slecht nieuws, niet alleen voor natuurliefhebbers, ook voor de landbouw. Veel teelten zijn afhankelijk van insecten – direct vanwege bestuiving, indirect omdat landbouw ondanks alle moderne techniek nog altijd leunt op biologische kringlopen. Daar maken insecten deel van uit. Als daarmee iets zo fundamenteel niet goed gaat, is dat zorgwekkend.

Er is niet gekeken naar zeldzame soorten, maar naar alle soorten. En niet in landbouw- maar in beschermde natuurgebieden. Wat blijkt? Er zijn grote verschillen in aantallen en soorten, afhankelijk van het gebied. Maar de achteruitgang is overal even sterk.

Veel is onduidelijk

Alle deskundigen noemen de landbouw als mede-oorzaak. Maar ook altijd met een slag om de arm. Want veel is onduidelijk. Er zijn in 30 jaar erg veel dingen veranderd: klimaat, grondgebruik, teeltmethoden, middelengebruik, ontwatering, landinrichting. Welke stap is doorslaggevend geweest? En wat speelde er buiten de landbouw?

Verklaring en actie

De roep om snelle maatregelen zal nu toenemen. Begrijpelijk. Maar dadendrang is ook een risico. Het verdwijnen van insecten schreeuwt om een verklaring en om actie. In die volgorde.

Beheer
WP Admin