Op verzoek van informateur Ronald Plasterk zijn ambtelijke inschattingen gemaakt over mogelijke tegenvallers op de diverse ministeries. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

LNV rekent met miljardentegenvallers

Het landbouwministerie houdt in het zwartste scenario rekening met miljardentegenvallers die tot 2028 oplopen tot tientallen miljarden euro’s. Dat blijkt uit ambtelijke inschattingen, die zijn gemaakt op verzoek van informateur Ronald Plasterk.

De hoogste ambtenaar van het ministerie, secretaris-generaal Kees-Jan Goet heeft – net als zijn collega’s van andere departementen – in een brief aan informateur Ronald Plasterk aangegeven welke grote financiële risico’s de staat loopt. De inschattingen gaan uit van een zwart scenario, waarin alles in het nadeel van de staat uitvalt.

De miljardenrisico’s komen bovenop de € 20 miljard die is vrijgemaakt voor de transitie van de landbouw. Goet schrijft in het stuk dat de transitie van het landelijk gebied alleen behaald kan worden als tenminste dat bedrag beschikbaar blijft.

Rechtszaak Greenpeace € 10 tot 15 miljard

De grootste tegenvaller, waarmee het ministerie rekening houdt, is een verloren rechtszaak tegen Greenpeace over de vermindering van de stikstofuitstoot. Als Greenpeace er in slaagt de staat via de rechter te dwingen om de stikstofbelasting drastisch en op korte termijn te verminderen, is de rekening daarvan voor de staat € 10 tot 15 miljard.

Volgens de ambtelijke berekeningen van LNV zou een gedwongen sanering van de veehouderij onvermijdelijk zijn, als Greenpeace gelijk krijgt in de rechtszaak. Zo’n ‘verplichtend/normerend instrumentarium’ zou hoge kosten met zich meebrengen: om de boeren te compenseren, voor de uitvoering van het beleid, voor de juridische procedures en voor het flankerend beleid.

PAS-melders € 7 miljard

In dezelfde ambtelijke opsomming staat een mogelijke tegenvaller van € 7 miljard, die moet worden uitgetrokken als 2.000 PAS-melders gaan procederen vanwege een ingetrokken vergunning. Er lopen op dit moment als rechtszaken om vergunningen in te trekken. Als die verzoeken worden toegekend, kunnen de ondernemers hun nadeel claimen bij de overheid.

Dierwaardige veehouderij € 3 miljard

Een mogelijke tegenvaller van € 3 miljard calculeert het ministerie in voor een omslag naar een dierwaardige veehouderij. Dat bedrag is gebaseerd op een eerste impact-analyse, waarbij gerekend is dat de staat via subsidieregelingen voor 50% bijdraagt aan de noodzakelijke investeringen.

Naast de miljardenbedragen staan er ook forse, maar niet per se realistische, risico’s opgesomd voor andere beleidsonderwerpen. Voor het mestbeleid (inclusief het actieprogramma nitraat): € 320 miljoen, voor het Europees landbouwbeleid € 65 miljoen, voor de NVWA en RVO € 400 miljoen, voor de internationale verplichtingen op gebied van biodiversiteit € 500 miljoen, voor de Europese natuurherstelwet € 40 miljoen, en voor andere Europese regelgeving € 150 miljoen.

Geurregels

De ambtelijke opsomming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt een potentiële tegenvaller als het gaat om de aanscherping van de geurregels.

Hoe hoog dat bedrag is, weet het ministerie is. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) heeft gemeld dat de geurregels moeten worden aangescherpt als ook in hoger beroep een uitspraak van de rechtbank Den Haag daarover in stand blijft. De rechtbank stelde in die uitspraak dat de Staat tekortschiet bij de bescherming van omwonenden tegen de geurhinder van veehouderijen dat omwonenden van veehouderijen. De rechtbank heeft de Staat opgedragen te zorgen voor de bescherming van de omwonenden, maar hoeveel dat gaat kosten is nog niet te voorspellen, aldus het ministerie.

Schiphol

De natuurvergunning voor Schiphol is ook een potentiële financiële schadepost. Tegen de vergunning die vorig jaar september is verleend, lopen juridische procedures. Als de natuurvergunning geen stand houdt kan Schiphol de staat mogelijk aansprakelijk stellen, nog los van andere maatregelen die de omvang van Schiphol beperken.

Reacties

  1. Wanneer dramgroepen zoals Greenpeace het via de rechter voor het zeggen hebben, weet je zeker dat er iets mis is gegaan in dit kapot gepolderd land.

  2. En nu de verliezers schreeuwen dat formatie niet snel genoeg gaat . Wat hebben ze dan zelf de laatste jaren zelf gedaan ? . De puinhoop wordt nu al zichtbaar gemaakt en geld moet grotendeels nog uitgegeven worden . Ja maak Timmermans maar minister van financiën dan weten we zeker dat het allemaal rondkomt . Hij weet het hoe het moet . Hij beurt dik traktement en dit al vele jaren . Nee hij is geen miljonair als het hem wordt gevraagd . Dus hij weet wel hoe het op te maken . Dus laat hem maar aan bewind hij zal wel zorgen dat zeker opgaat en de over de balk gooien belijd doorgaat . Dit is wat onze demissionair kartel toch wil . Ja als je thuis je huishoud boekje goed op orde hebt dan kun je ook een land besturen . En ja als hij te kort komt kan hij noch naar de voedsel bank . En de werkende burger met gewoon loon kan best nog wat meer belasting over zijn huis en spaar centjes betalen . Want zij zijn toch rijk en willen best meer voor voedsel betalen en auto rijden en vliegen hoeft ook niet zoveel . Ja hun betalen wel CO 2 heffing bij vliegen en zijn dus geen vervuilers . Mijn mening is hoe wil iemand of figuren die jaren veel geld beuren en dan nog geen miljonair zijn op de centjes van een land passen als hij thuis nog niet iets kan opbouwen met zulk salaris . En een ander proberen die met hardwerken probeert wat te sparen en op te bouwen flink te belasten . Dit is ontmoediging beleid . En motivatie om iets te ondernemen wordt belast en niet beloond .

  3. Vvd met de mede regeringspartijen hebben (expres) steken laten vallen. Hierdoor kunnen ngo’s hun winst pakken en de vvd met hun vrinden schone handen houden. Slim gespeeld. De komende regeringspartijen kunnen de schade betalen.

    1. Steken laten vallen? Niet alleen Nederland en Canada maar de hele westerse wereld werkt keihard om hun economieen om zeep te helpen. Trudeau was gigantisch over de zeik dat Alberta een overschot op de handels ballans had staan. De premier van Alberta doet niet mee met de globalistische plannen van de federale overheid wanneer deze nadelig zijn voor de bevolking. Daar maakt ze in Ottawa op dit moment geen vrienden mee. In een normale situatie zou men met wat extra geld in de schatkist hartstikke blij zijn, behalve als het de bedoeling is dat het land naar de klote gaat. Hier in Canada winkelen twee miljoen mensen bij de voedsel bank. Als binnenkort de carbon tax weer omhoog gaat groeit dat aantal nog meer. De chaos in de wereld is absoluut geen toeval en het is de bedoeling dat niemand door de bomen het bos nog ziet. Bij een bevolking die afgeleid is door de gigantische chaos en druk is met overleven is het veel makkelijker om de WEF agenda door te drukken. Om straks je basis inkomen te kunnen claimen bij de sociale dienst zal je je digitale identiteit wel nodig hebben en moet je vast ook up to date zijn met je boosters…

Beheer
WP Admin