Fabrieksverkoop van kip bij pluimveeslachterij Jan van Ee. - Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

LNV berekent kosten vee- en vleeskeuringen NVWA deels onterecht door

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de kosten voor vlees- en veekeuringen deels onterecht aan slachterijen en vee-exporteurs doorberekent.

Het geschil draaide om de berekeningsmethode en de hoogte van de tarieven die deze bedrijven moesten betalen voor keuringswerkzaamheden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en BV Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS).

Verplichte bijdrage deels onterecht

Volgens de wet zijn slachterijen en vee-exporteurs van levend vee verplicht bij te dragen aan de kosten van vleeskeuringen in slachterijen en bij de export van levend vee. De minister bepaalt de tarieven en stuurt de facturen naar de betrokken bedrijven. Een aantal bedrijven had bezwaar gemaakt tegen de facturen en stelde dat de minister een onjuiste berekeningsmethode hanteerde en dat de tarieven te hoog waren. CBb oordeelde dat de minister weliswaar de gebruikte berekeningsmethode mocht toepassen, maar sommige kostenposten ten onrechte doorberekende.

De minister moet nu de bezwaren van de betrokken bedrijven laten meewegen bij het nemen van een nieuwe beslissing. Hiervoor heeft hij een termijn van dertig weken.

Reacties

  1. ja, met facturen weten ze je te vinden, maar als het sneeuwt staan vee en slachterijen te wachten en kunnen ze niet komen, want het kan glad zijn. Hoeveel heeft dat toen niet gekost? En zijn er onkosten betaald aan de veehouders en slachterijen? Heeft iemand zijn onkosten toen vergoed zien worden?

Beheer
WP Admin