Premium
Het investeren in nutteloze zaken, zoals emissiearme vloeren, heeft geleid tot een opmerkelijke nalatenschap, namelijk twintig jaar stagnatie in emissiereductie, aldus columnist Harm Wientjes. - Foto: Penn Communicatie RundveeColumn

‘Landbouwakkoord gefaald; doelvoorschriften als doel’

Reacties

  1. Grondloze varkensbedrijven met een goedwerkende luchtwasser vervuilen niks en zijn een voorbeeld voor de andere veebedrijven. Die varkensbedrijven zonder grond zijn niet verantwoordelijk voor nitraat in het (grond)water omdat zij de mest gewoon afzetten. De luchtwassers zorgen ervoor dat er geen luchtvervuiling is. Melkveebedrijven die jaarrond opstallen en luchtwassers plaatsen zijn milieuvriendelijk. Als die bedrijven tussent 1 maart en 1 juli 300 kg N uit mest uitrijden en geen kunstmest meer mogen strooien, dan is dat ook goed.

Beheer
WP Admin