Foto: Bert Jansen AkkerbouwNieuws

LambWeston ziet volume aardappelproducten 17% afnemen

LambWeston heeft in de drie maanden tot eind februari buiten de Verenigde Staten (VS) 17% minder diepvriesaardappelproducten verkocht. Dat is voor de helft te wijten aan het bewuste beleid om minder lucratieve klanten te schrappen en voor de rest vooral aan minder aanvoer vanuit de VS door ernstige problemen rond een nieuw IT-systeem.

De omzet in geld nam in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika met $ 328 miljoen toe naar $ 510 miljoen, doordat de cijfers van de uitgekochte joint venture met het Zeeuwse Meijer nu volledig meetelden. Zonder die bijdrage daalde de omzet in deze regio met 16%. De groep als geheel kon een 16% hogere omzet van bijna $ 1,46 miljard boeken, maar zag de nettowinst door de IT-problemen dalen met 18% naar $ 175 miljoen.

“De overgang naar een nieuw IT-systeem verminderde tijdelijk ons zicht op de voorraden eindproducten in distributiecentra. Daardoor konden we minder voldoen aan klantenorders. Dat drukte op de volumes en de marges. Hoewel we teleurgesteld zijn over de omvang van de gevolgen van het IT-probleem denken we dat we, na aanpassingen en modificering, de problemen nu achter ons hebben gelaten en onze afleveringen genormaliseerd hebben”, aldus CEO Tom Werner.

Het fritesbedrijf ziet de verkopen in zowel de horeca als de winkels afzwakken. Om die reden is het omzetdoel voor het hele boekjaar, dat tot eind mei loopt, naar beneden bijgesteld. Ook het doel van de winst is met ruim $ 100 miljoen verlaagd.

Beheer
WP Admin