PluimveeAchtergrond

Koloniehuisvesting in Duitse legsector in de ban

Na vele jaren touwtrekken in de politiek valt in de Duitse legsector het doek voor de koloniehuisvesting definitief. Het dierenwelzijnsniveau in groepskooien is kleiner dan in de scharrelhouderij, vinden de politici.

Voor de in Duitsland omstreden koloniehuisvesting van leghennen – in het Duits ‘Kleingruppenhaltung’ genoemd – gaat het doek definitief vallen. Dat heeft de deelstatenkamer van het parlement, de Bondsraad, besloten. Het dierenwelzijnsniveau in dit productiesysteem is te gering, zo luidt de motivering. De besluitvorming is een gevolg van de groei van het aantal deelstaatslandbouwministers van milieupartij de Groenen.

Nieuw besluit

Een eerder besluit van de Bondsraad om de bedoelde groepshuisvesting in kooien te verbieden, lag al begin 2012 op tafel. Dat het besluit opnieuw genomen moest worden kwam omdat de toenmalige bondslandbouwminister Ilse Aigner het naast zich had neergelegd. Overigens hadden kooien toen al per 2023 van de baan moeten zijn, maar nu wordt de eindtermijn 2025. Slechts in bijzondere gevallen zal nog dispensatie kunnen verleend tot eind 2028. Het nieuwe besluit is tot standgekomen op basis van een compromis tussen de deelstaatsministers en bondsbewindsman Christian Schmidt. Deze zal het voorbeeld van zijn voorganger om het ook tegen te houden dus niet volgen.

Lange overgangstermijn

De politici verwachten ook niet dat het kooiverbod nadelige financiële consequenties voor de betrokken leghennenhouders zal veroorzaken. Daarvoor is de overgangstermijn naar hun mening lang genoeg. De bestaande kooien moeten dan sowieso zijn vervangen op grond van slijtage. Eieren worden er ook niet duurder van, geloven ze. De leghennensector denkt er – niet verrassend – anders over.

‘Enorme economische verliezen’

Belangenbehartiger BDE (Bundesverband Deutsches Ei) meent ‘dat een aanzienlijk deel van de investeringen in kooisystemen op een afschrijvingsperiode van gemiddeld 30 jaar zijn gebaseerd.’ Met andere woorden: de overgangstermijn is volgens BDE te krap en de ondernemers krijgen daardoor ‘enorme economische verliezen’ te verwerken. Los daarvan hebben zij ook voor koloniehuisvesting gekozen vanuit het oogpunt van voedselveiligheid. Ook daarom is BDE het niet eens met het verbod. De meeste leghennenhouders met een kooisysteem zullen overschakelen op scharrelhouderij. Daaruit komt nu ook al het leeuwendeel van de Duitse eieren (63%  in het 1e halfjaar). Slechts 11% van de eieren komt uit ‘Kleingruppenhaltung.’ Het aandeel van uitloopstaleieren is 17% en de rest (9%) komt van biologische bedrijven.

Beheer
WP Admin