Foto: Martijn ter Horst AlgemeenNieuws

Kabinet: geen kavelruilvrijstelling voor niet-agrarisch gebouwen

Het demissionaire kabinet wil de vrijstelling van overdrachtsbelasting op niet-agrarische gebouwen op kavelruilgronden beëindigen. Dat blijkt uit een conceptregeling die staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) heeft gepubliceerd.

De regeling staat open voor commentaar tot 30 april. De fiscus stelt gronden vrij van overdrachtsbelasting als er sprake is van kavelruil. In de praktijk kunnen ook woningen, bedrijfsgebouwen of andere niet-agrarische gebouwen via kavelruil worden overgedragen. Het kabinet vindt dat onwenselijk.

Vrijstelling voor inrichting landelijk gebied

De vrijstelling is bedoeld om boeren de mogelijkheid te geven hun gronden te ruilen om te komen tot een betere inrichting van het landelijk gebied. De vrijstelling wordt ook door de overheid zelf ingezet om stukken grond te kunnen ruilen voor natuur, waterbeheer, recreatie of landschap.

Het kabinet stelt voor om woningen, bedrijfsgebouwen en andere niet-agrarische gebouwen uit te sluiten van de kavelruilvrijstelling. Gebouwen die worden geruild, moeten voor de landbouw worden gebruikt en tien jaar als zodanig gebruikt blijven. Als de functie van het gebouw niet langer voor de landbouw is, dan kan de fiscus alsnog overdrachtsbelasting heffen. Alleen als de gebouwen door overheidsbeleid aan de landbouw worden onttrokken, dan blijft de vrijstelling in stand.

Met deze wet herstelt het kabinet de praktijk die voortvloeit uit rechterlijke uitspraken.

Beheer
WP Admin