Een van de problemen waar Brabantse jonge boeren mee worstelen, is de Brabantse stallendeadline: verplichte aanpassingen per 1 juli 2024 en 1 januari 2026 om voor stikstofreductie te zorgen. – Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Jonge Brabantse boeren zoeken steun bij provincie

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) vraagt de provincie om steun zodat de 1.100 leden komende jaren kunnen blijven boeren.

Het BAJK overhandigde vrijdag 24 mei een groot aantal handreikingen aan Provinciale Staten “om samen de toekomst te bepalen”. De jonge boeren staan voor uitdagingen en vrezen dat hun voortbestaan door onder meer klimaatverandering en strenge regels in het gedrang komt.

In het document ‘Geef de jonge boer en tuinder weer toekomst’ pleiten ze voor een integrale aanpak. “Het komt nu te vaak voor dat regelgeving elkaar tegenspreekt. Doe je het voor het ene goed, gaat het fout op een ander thema”, zegt Maarten Tessers, BAJK-voorzitter. “Waar moet je als boer in investeren. Nu in een stalvloer, maar over een paar jaar moet die er weer uit”, geeft bestuurslid Teun Vereijken aan.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Goede samenwerking met provincie essentieel

Vereijken vindt een goede samenwerking met de provincie daarom essentieel. “Alleen samen kunnen we doelen stellen. Er is niet één weg naar Rome”. En: “Dit is het mooiste beroep dat er bestaat en dat willen we over veertig of vijftig jaar nog steeds doen. Daar is ruimte voor nodig, ook in de regelgeving want iedereen werkt net op een andere manier.”

BAJK wil het liefst dat in beleidsplannen visies voor minimaal tien jaar komen. Boeren kunnen hun bedrijfsvoering daarop inrichten en hebben de tijd om investeringen terug te verdienen. Verder moet de provincie niet met extra regels komen zoals eerder voor het aanpassen van stallen, aldus de organisatie. “Zo blijft de jonge boer zich in hetzelfde gelijke speelveld bevinden als jonge boeren uit andere provincies.”

NAJK: meer arbeidspieken een uitdaging

Ook moeten jonge boeren en tuinders en agrarische deskundigen vroeg worden betrokken bij agrarische plannen en zou de provincie met gemeenten en de agrarische sector kunnen overleggen over huisvesting van arbeidsmigranten, staat in het BAJK-document. “Personeelstekorten en arbeidspieken komen steeds meer op ons af. Vanwege het grilligere weer heeft een seizoen steeds meer arbeidspieken, die niet of nauwelijks ingevuld kunnen worden met goed personeel.”

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin