Partner
Foto's: TFH Holland AlgemeenPartner

Investeren in het MKB voor een gezonde beleggingsportefeuille

Het is als belegger niet eenvoudig om te bepalen waarin u investeert. Aandelen, vastgoed, private equity; er valt voor alles wat te zeggen, maar elk beleggingsproduct brengt ook verschillende risico’s met zich mee. Investeren in het MKB wordt steeds vaker onderdeel van een beleggingsportefeuille, omdat het rendement koppelt aan een laag risico. In dit blog vertellen we u meer over het samenstellen van een gezonde beleggingsportefeuille en welke rol investeren in het MKB daarin speelt.

Het doel van uw belegging als vertrekpunt

Waarom wilt u gaan beleggen? Wat is het doel en welke waarde vertegenwoordigt dat doel? Op basis van deze ‘eindwaarde’ en uw huidige vermogen kunt u uitrekenen wat de waarde is die u moet opbouwen om het gewenste doel te halen. Oftewel, wat is het benodigde rendement om daar te komen en hoeveel tussentijdse stortingen kunt u inleggen om uw vermogen verder te laten groeien? Tegelijkertijd heeft elke belegging een bepaald risicoprofiel. Het is aan u als belegger om te beoordelen of dat bij u past. De verzamelde gegevens worden opgenomen in een Investor Policy Statement (IPS). Dit document vormt het vertrekpunt voor de samenstelling van uw beleggingsportefeuille en maakt ook duidelijk zichtbaar welke beleggingen niet geschikt zijn, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden om uw gestelde doelen te halen.

Vermogensallocatie mét MKB private equity

Uit het Investor Policy Statement komt een vermogensallocatie. Dat is de verdeling van uw vermogen over verschillende beleggingsproducten. Denk aan beursgenoteerde aandelen, beursgenoteerd vastgoed, private equity (niet-beursgenoteerde aandelen), vastgoedfondsen of goud. De vermogensallocatie bepaalt bijna volledig uw risicoprofiel. Het is dus van groot belang hier veel aandacht aan te besteden. Uit onderzoek blijkt dat wanneer een beleggingsportefeuille is opgebouwd uit de juiste combinatie van private equity, vastgoed en beursgenoteerde aandelen, u meer rendement haalt dan wanneer u in een afzonderlijk beleggingsproduct investeert. Het geheel is bewezen meer dan de som van de delen.

Een goede aandelenportfolio is de kern van veel beleggingsactiviteiten. Maar vastgoed en private equity zijn daarnaast onmisbaar voor een gezonde beleggingsportefeuille. Daarmee spreidt u namelijk uw risico over meerdere vermogenscategorieën heen. Afhankelijk van het soort private equity waarin u investeert, presteert uw portefeuille over het algemeen stabieler en haalt u gemiddeld genomen een hoger rendement. Gaat u voor langdurige stabiliteit, dan sluiten de MKB-investeringen van TFH Holland volledig aan bij uw rendements- en risicoprofiel.

Tekst gaat verder onder foto

TFH Holland directeur Nick Jacobs.
TFH Holland directeur Nick Jacobs.

MKB-investeringen met hoge stabiliteit

Investeren in private equity kan op verschillende manieren. U kunt investeren in groeiondernemingen (niet te verwarren met beleggen in explosief groeiende start-ups, wat met venture capital gebeurt), investeren in schuld of investeren in stabiel presterende bedrijven. Met TFH Holland maken we deel uit van die laatste categorie. We beleggen in familiebedrijven die twintig, dertig jaar of langer bestaan. Daarmee realiseer je een hoge mate van stabiliteit, zonder dat je afhankelijk bent van een bank (en het aflossen van een banklening) of externe factoren.

De stabiliteit hangt ook samen met de manier waarop we risico’s aangaan. We richten ons niet op een rendement van 20%, wat een gemiddelde doelstelling is voor een private equity belegging. Onze investeringen gaan uit van het marktgemiddelde rendement van de afgelopen 15 jaar, wat overeenkomt met 11% op jaarbasis, maar tegen een aanzienlijk lager risico. Daarnaast hoeven we het geld dat elk jaar onder de streep overblijft niet te gebruiken om bankleningen af te lossen, we herinvesteren dat in de groei van de organisatie. Dat is heel anders dan ‘gewoon’ een onderneming voortzetten en hopen dat deze even goed blijft presteren. Door actief mee te werken aan de groei van een onderneming, ondersteunen we onze beleggers optimaal bij het behalen van hun beleggingsdoelstellingen!

Foto: 3
Beheer
WP Admin