Partner
Directeur Nick Jacobs. - Foto: TFH Holland AlgemeenPartner

TFH Holland opent Stable Dividend Fund

Na het succesvolle TFH Holland Hybrid Fund opent TFH Holland een nieuw beleggingsfonds voor het Nederlandse mkb: het Stable Dividend Fund. Geheel op eigen kracht, dus zonder tussenkomst van een bank. “Waarmee we vaste aflossingsverplichtingen voorkomen en veel kunnen herinvesteren voor toekomstige waardegroei.” Deelname levert naar verwachting ongeveer 11% op jaarbasis op.

Het recent geopende tweede fonds van de investeringsmaatschappij staat voor een interessant beleggingsbeleid in een onrustige tijd, vertelt algemeen directeur Nick Jacobs. “Een tijd waarin rentelasten verdubbelen. Omdat er geen vreemd vermogen in de bedrijven in het fonds zit, ontbreekt het hefboomeffect. Geen stress of angst voor het beleid van de Europese Centrale Bank, dus. Waardoor we kunnen blijven investeren en de ondernemingen stabiel kunnen blijven groeien.”

Coöperatieve structuur

Van de winst herinvesteert TFH Holland ongeveer de helft in de bedrijven zelf, legt hij uit. “Voor die toekomstige waardegroei. De andere helft is voor de investeerders, die mede-eigenaar worden en voor 80% meedelen in de winst. Zij profiteren overigens van het voorrangsrendement tot en met 130%; investeerders komen op de eerste plaats, totdat zij 130% van hun rendement hebben ontvangen.”

De kans dat een bedrijf gedurende de looptijd failliet gaat, acht TFH Holland bijzonder klein. “Het fonds investeert met een coöperatieve structuur in een gespreide portefeuille van circa tien volwassen Nederlandse mkb-bedrijven in sterke sectoren”, legt Jacobs uit. “Deze structuur, waarbij het fonds in handen blijft van de investeerders, is bij ons eerste mkb-fonds een groot succes gebleken en opende deuren naar grotere deelnemingen.”

Nog lager risicoprofiel

Grotere ondernemingen die een lager risicoprofiel met zich meebrengen, vervolgt hij. “Een betrouwbaar profiel waar de huidige economische situatie om vraagt. Het succes van ons eerste fonds van € 10 miljoen hebben we daarom grootser doorvertaald naar het Stable Dividend Fund, dat een grootte van € 30 miljoen heeft, met een maximum van € 50 miljoen.”

Jacobs: “Om de risico’s tot een absoluut minimum te beperken, geldt bovendien een uiterst zorgvuldig selectieproces. We selecteren wederom alleen bedrijven in de kernsectoren technologie, voeding en zorg. Sectoren die door vergrijzing en digitalisering in een stroomversnelling zitten en relevant blijven, ook wanneer het economisch minder gaat.” Het betreft bedrijven die minimaal tien jaar bestaan en al over een flinke periode een stabiel dividend hebben uitgekeerd. “Dus ook in coronatijd en tijdens de oorlog in Oekraïne. Van de duizenden mkb-bedrijven die binnen deze selectiecriteria vallen, kiezen we uiteindelijk alleen de beste tien bedrijven om in te investeren.”

Stabiel aanvullend inkomen

Deze kritische zorgvuldigheid garandeert tussentijdse uitkeringen aan de investeerders, verduidelijkt Jacobs. “Een stabiel aanvullend inkomen dus, dat een buffer vormt op eventuele kapitaalvermindering.” TFH verwacht dat ongeveer 50% van de inleg gedurende de looptijd van acht jaar tussentijds zal worden uitgekeerd. “In totaal verwachten we zo’n 11% rendement op jaarbasis.”

Door een aandelenbelang in goedlopende Nederlandse mkb-ondernemingen op te kopen, voorkomt TFH Holland vaste aflossingsverplichtingen, vat Jacobs het verhaal samen. “En kunnen we veel herinvesteren en continu blijven groeien. Jaar in jaar uit, zonder risico’s. Wanneer de einddatum in zicht komt, ontvangt de investeerder een winstdeling van 80%. Daarnaast heb je als investeerder volwaardige stemrechten in de jaarlijkse ledenvergadering. Hierdoor heb je als belegger impact op het fonds en op de beheerder. Dat is echt uniek in Nederland.”

Bekijk meer informatie over het Stable Dividend Fund

Beheer
WP Admin