Partner
Directeur Nick Jacobs. - Foto: TFH Holland AlgemeenPartner

Het TFH Stable Dividend Fund: waardegroei door herinvesteringen

Na groot succes van het inmiddels gesloten Hybrid Fund, opende TFH Holland onlangs het Stable Dividend Fund; een nieuw beleggingsfonds voor het Nederlandse mkb, waarin herinvesteren de hoofdrol speelt. “Omdat het fonds ongeveer de helft van de jaarwinst in de bedrijven zelf investeert”, legt directeur Nick Jacobs uit, “creëren we flinke (waarde)groei én een stabiel rendement.”

Continue herinvesteringen leiden tot een hoog rendement

TFH Holland heeft een unieke positie in de investeringsmarkt. Onder meer door de focus op de sectoren ict, voeding en zorg, vertelt Jacobs. “Sectoren die door vergrijzing en digitalisering in een stroomversnelling zitten en relevant blijven, ook wanneer het economisch minder gaat”. Binnen deze sterke sectoren investeert TFH bovendien in een gespreide portefeuille van een selecte groep volwassen Nederlandse mkb-bedrijven. “Bedrijven die al over een flinke periode een stabiel dividend hebben uitgekeerd -dus ook in coronatijd en tijdens de oorlog in Oekraïne. En van de duizenden mkb-bedrijven die binnen deze selectiecriteria vallen, kiezen we uiteindelijk alleen de beste.”

Zonder banklening

De fondsen investeren met een coöperatieve structuur. Jacobs: “Als investeerder stap je rechtstreeks in het fonds, zonder banklening en dus zonder aflossingsverplichtingen, en deel je mee in de winst.” Deze structuur, waarbij het fonds in handen blijft van de investeerders, is bij het eerste mkb-fonds van TFH Holland zo’n groot succes gebleken, vertelt hij, “dat we het succes van ons eerste fonds van tien miljoen nog grootser hebben doorvertaald naar het Stable Dividend Fund.”

Stabiel doorgroeien

Bij het recent geopende Stable Dividend Fund, dat een grootte van dertig miljoen heeft, met een maximum van vijftig miljoen, ligt de nadruk op herinvesteren, legt Jacobs uit. “Van de winst herinvesteren we ongeveer de helft in de bedrijven zelf. Dit kan, omdat er geen vreemd vermogen in de bedrijven in het fonds zit. Hierdoor ontbreekt als het ware het hefboomeffect, met als positief gevolg geen stress of angst voor het beleid van de Europese Centrale Bank. Zo kunnen wij blijven investeren en kunnen de ondernemingen stabiel blijven doorgroeien.”

Baanbrekende technologische innovaties

Het Stable Dividend Fund focust zich wederom op de drie topsectoren ict, voeding en zorg, vertelt Jacobs. Waarbij ict steeds belangrijker wordt. “Onder meer vergrijzing en klimaatproblemen vragen om baanbrekende innovaties om belangrijke vraagstukken op te lossen. De ontwikkelingen binnen ict gaan momenteel dan ook razendsnel. Technologiebedrijven moeten echter wél de middelen hebben om deze ontwikkelingen tot wasdom te brengen en succesvol op de markt te kunnen introduceren. Omdat het TFH Stable Dividend Fund ongeveer de helft van de jaarwinst in de bedrijven zelf investeert, wordt dit mogelijk. Bedrijven kunnen gezond door blijven groeien (fysiek en in waarde) en daadwerkelijk ontwikkelen wat nodig is. En daar profiteren uiteindelijk alle kernsectoren van.”

Stabiel rendement voor investeerders

Investeerders, die in kunnen stappen vanaf € 100.000, profiteren op hun beurt van deze toekomstige waardegroei middels een stabiel rendement, besluit hij. “Een stabiel aanvullend inkomen dat een buffer vormt op eventuele kapitaalvermindering. We verwachten dat ongeveer 50% van de inleg gedurende de looptijd van acht jaar tussentijds wordt uitgekeerd. In totaal verwachten we zo’n 11% rendement op jaarbasis.”

Door een aandelenbelang in goedlopende Nederlandse mkb-ondernemingen op te kopen, zonder banklening, voorkomt TFH Holland vaste aflossingsverplichtingen, vat Jacobs het verhaal samen, “en kunnen we veel herinvesteren en continu blijven groeien. Jaar in jaar uit, zonder extra risico’s. Wanneer de einddatum in zicht komt, ontvangt de investeerder een winstdeling van 80 procent. Daarnaast heb je als investeerder volwaardige stemrechten in de jaarlijkse ledenvergadering. Hierdoor heb je als belegger impact op het fonds en op de beheerder. Dat is echt uniek in Nederland.”

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Beheer
WP Admin