Foto: Canva AlgemeenCommentaar

‘Innovatie niet afschrijven’

Einde derogatie is een kostbare vergissing.

Aan de gestage regen van slecht nieuws komt maar geen eind deze zomer. Waar het aan echte neerslag ontbreekt, verzuipt de landbouwsector bijkans in de stortvloed aan tegenvallende rapporten, adviezen en helaas ook besluiten.

Afgelopen week spande de kroon. Met binnen drie dagen het nieuws dat het met de derogatie echt einde verhaal is, daaropvolgend het vertrek van de landbouwminister die het allemaal niet meer zag zitten en woensdag een dreun van de Raad van State. De uitspraak over emissiearme stallen is een enorme tegenslag voor iedereen die gelooft in innovatie als oplossingsrichting voor milieuproblemen.

Activisten maken kans om bestaande vergunningen met succes alsnog aan te vechten

Net als na het afschieten van het PAS dient zich een kolossaal bestuurlijk-juridisch probleem aan. Zelfs bestaande, afgegeven vergunningen zijn immers niet gegarandeerd veilig. Activisten maken kans om bestaande vergunningen met succes alsnog aan te vechten. Actiegroep MOB zegt dat weliswaar nu niet van plan te zijn, maar heeft wel een nieuw wapen achter de hand.

En wat te denken van bedrijven die op basis van intern salderen uitgebreid hebben en daarvoor dus geen vergunning hebben (want die krijg je niet bij intern salderen)? Zij zijn juridisch nog minder safe. De onderliggende berekeningen gaan mogelijk niet meer op. Terwijl het probleem van de PAS-melders nog steeds voortduurt, dreigt er zo een nieuwe groep ondernemers juridisch met de vingers tussen de deur te komen zonder dat ze daar zelf iets aan konden doen.

Erkende innovaties

Het bestuurlijke probleem zit hem daarnaast in de zogeheten RAV-lijst met erkende innovaties. Die sluit niet aan op de Europese regelgeving achter de Natuurbeschermingswet. De lijst moet dus zo snel mogelijk Brussel-proof worden gemaakt, maar dat is een heidens karwei voor een kabinet dat het al moeilijk genoeg heeft.

Voorvechters van innovatie hadden de wind al niet mee. Ze zullen nu nog meer hun best moeten doen om aan te tonen dat deze weg wel degelijk perspectiefrijk is. Want dat blijft zo. Er is alleen duidelijker onderbouwing nodig en wellicht meer monitoring.

Innovatie afschrijven is net zoiets als het kind met het badwater weggooien. Helaas gebeurt dat nu wel. De afschaffing van de derogatie is er een kostbaar voorbeeld van. Derogatie werkt immers prima. Toch gaat er een streep door. Pure kapitaalvernietiging.

Lees ook: Verlies derogatie gaat veel geld kosten

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Beheer
WP Admin