Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Hoogste rechter haalt emissiearme stal onderuit

De Raad van State zegt dat er te veel onzekerheid is over de zogenoemde emissiefactoren bij enkele staltypen, om daarvan uit te gaan bij de afgifte van natuurvergunningen.

De hoogste bestuursrechter schrapt de vergunning van drie melkveehouderijen in de provincie Utrecht. De betrokken bedrijven kunnen niet uitbreiden. De Raad van State bevestigt daarmee de uitspraak die de rechtbank Midden-Nederland heeft gedaan.

De rechter maant de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit snel duidelijkheid te bieden over de effectiviteit van emissiearme stallen.

Alleen staltypen A1.13 en A1.28

Het gaat om staltypen A1.13 en A1.28 volgens de zogenoemde RAV-lijst. Melkveebedrijven met dit type stal kunnen alleen een vergunning krijgen als uit een nader onderzoek (een passende beoordeling) blijkt dat de natuur geen schade oploopt. Emissiefactoren voor deze staltypen mogen niet meer worden gebruikt bij de verlening van natuurvergunningen. De uitspraken gaan niet over andere emissiearme stalsystemen in de melkveesector en ook niet over emissiearme stallen in de pluimvee- en varkenssector.

De rechter baseert zich op twee wetenschappelijke onderzoeken, waaruit blijkt dat de stikstofuitstoot van de emissiearme stallen hoger is dan waarvan wordt uitgegaan. De emissiefactoren geven volgens de rechter te weinig zekerheid dat de natuur geen schade oploopt.

Geen ruimte voor uitbreiding

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zegt dat de Europese natuurregels geen ruimte bieden aan de uitbreiding van een melkveehouderij, als niet vaststaat dat de beschermde natuur geen schade oploopt. De vergunningverlening is daarbij nu gebaseerd op de emissiefactoren uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij. “Maar uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat is gecontroleerd door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet blijkt dat moet worden getwijfeld aan die emissiefactoren”, aldus de Raad van State. “Zolang er twijfel bestaat over de effectiviteit van emissiearme stallen kan de stikstofuitstoot niet met de vereiste zekerheid in kaart worden gebracht”, zegt de RvS in een verklaring.

De zaak was bij de rechter aangekaart door Mobilisation for the Environment, die stelt dat de emissiefactoren de werkelijke uitstoot van ammoniak onderschatten.

Europese natuurbeschermingsregels

De Raad van State zegt zich te realiseren dat met deze uitspraak “de vergunningverlening in de melkveehouderij nog verder wordt bemoeilijkt, maar de strenge Europese natuurbeschermingsregels waaraan Nederland zich heeft gebonden, laten een andere uitkomst niet toe.”

De zaak over de emissiefactoren werd in juni gelijktijdig behandeld met de zaak van vijf andere melkveebedrijven in Utrecht. In die andere zaken speelt ook de vraag hoe de stikstofuitstoot van het weiden van vee moet worden beoordeeld. Daarover doet de Raad van State later dit jaar uitspraak.

Reacties

 1. Heren als jullie uit de EU willen zullen jullie zelf moeten verhuizen naar buiten Nederland, want al ontgaat het jullie nogal eens, er wonen naast 53000 boeren nog een kleine 16 miljoen mensen in Nederland waarvan 80% in de EEG wil blijven. Maar als u wilt verkassen de regering Rutte biedt u een vorstelijk uitkoopsom ik zou zeggen aanpakken en wegwezen dan creëer je meteen ruimte voor een collega boer die hier wil blijven en zich wel aan de regels wenst te houden.

 2. Berg, het maakt mij niet uit wie je bent, maar jij bepaalt niet wie hier reageert.
  Berg, heb je gisteravond Esther Ouwehand nog gezien in op1.
  Goeie politica joh.

  1. ja maar ze verteld er niet bij dat door haar partij meer stikstof per kg product wordt uitgestoten dan regulier. Man kijk toch eens verder dan je neus lang is. je hebt er echt geen balle verstand van

  2. Hallo, je bent nu de zaak aan het opjutten ik heb Esther Ouwehand ook gezien in op1, maar zij spreekt vooral voor haar eigen vegetarische club. Kijk in elk betoog zit wel een kern van waarheid ik geloof ook dat de enige oplossing een verkleining van de veestapel inhoudt. Het wrange in deze stikstofkwestie is dat de enige in de 2e kamer die hiervoor gestudeerd heeft Tjeerd de Groot is van D66 de andere landbouwwoordvoerders doen het maar bij. Dus als de sector een minister met kennis van zaken wil? hij is in de kamer aanwezig, maar er gaan steeds meer geruchten dat Remkes het wordt

 3. dus uit de EU, …
  NEXIT. Kijk naar GB, ze komen er sterker uit zonder al die dictatoriale bemoeiregels uit Brussel.
  Uit de eu heeft voor ons eerst nog een pressiemiddel om de EU-regeldruk te minderen. Zo niet dat Nexit !

  1. Kraats De Engelse landbouw staat er nu een stuk slechter voor dan voor de Brexit, de export van landbouwproducten is nu vrijwel nihil dit mede omdat ze nu voor export naar de EEG aan de regels van de EU moeten voldoen gecertificeerd. Een voorbeeld voor de Brexit werden we overspoeld met slachtlammeren en kreeg ik 4,5 euro voor een ram van rond de 20 kg nu die import is weggevallen is dat bijna 8 euro. Maar droom gerust verder over een land waarin geen regels bestaan dat deden de Nederlandse boeren in Zimbabwe (voormalig Rhodesië) ook volgens mij is het daar voor hun niet erg best afgelopen.

 4. Als de overheid boeren verplicht heeft in die afgekeurde staltypes te investeren dan kun je ze gemakkelijk aansprakelijk maken voor de schade die nu geleden wordt.

  1. Beste heer u maakt een denkfout dat doet u wel vaker maar dat terzijde de overheid heeft geen enkele boer verplicht om in afgekeurde staltypes te investeren dus kun je ze niet aansprakelijk stellen voor de schade. Als een stalvloer niet doet wat hij had moeten doen voldoet hij niet punt uit.
   Voor een schadevergoeding zal je toch echt bij de leverancier moeten zijn die heeft de vloer onder voorwaarden geleverd. Maar dit is heus niet de enige rechtszaak die verloren gaat worden daarvan ben ik overtuigd. De sector heeft (en met name de periferie) altijd zichzelf altijd een worst voorgehouden dat de stikstofuitstoot met innovatie ingeperkt kan worden en gelooft er nog steeds. Ik ben niet zo onnozel om alles wat men zegt te geloven ik doe zelf aan onderzoek en als blijkt dat mijn beslissing achteraf onjuist is dan aanvaard ik dit en wijs niet naar de overheid.

 5. Breuker, je hebt het niet goed begrepen.
  Lees eerst het hele verhaal aandachtig door (als je weer tot rust gekomen bent, niet eerder)
  We hebben ons verbonden aan de Eu regels, da’s een feit
  Wat zou jij anders willen als EU lidstaat? met alle voordelen van een EU lidstaat als geheel?
  1 conclusie van jouw is wel goed: Voor ons land als geheel zijn we goed bezig geweest.
  Scherp gezien van je.

  1. Allereerst is het Breukers…met eeen s dus. En de regels en normen zijn “wel” opgesteld dankzij NL inbreng. En je moest eens weten welk een rust ik heb als pensionado. Nooit een koe,varken of kip gehad!!

  2. Toch hebben we zelf de normen aangedragen. En ja Ook Hongarije,Griekenland,Italië en anderezuidelijke EU lidstaten houden zich ten allentijde aan de Brusselse regels. Wie is hier de onnozelaar. Waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd de Kaag-familie.. ben jij toch ook van😗🤣

  3. ga werken of op vakantie met die onnozele reacties van je. en doe zusje kaag de groetjes

  1. de ministers hadden allemaal al jaren eerder moeten opstappen,
   dan hadden we misschien nu wat meer rust gehad .
   en Rutte had allang weg moeten zijn hij heeft zich altijd achter die lag kunnen
   verschuilen.nu kun je zien wat hij er van gebrouwen heeft.
   een grote bende zakken vullers.

 6. Als ik het goed begrepen heb uit diverse artikelen dan heeft Nederland zelf die natuurbeschermingsregels vast en voorgesteld!!!Als dit zo is dan….zjn we “goed bezig”geweest. Tjonge jonge…

  1. Beste meneer Breukers, u bent waarschijnlijk ook iemand die van mening is dat een boer geen strobreed in de weg mag worden gelegd en als iemand een wat afwijkend geluid laat horen een D66 er of linkse activist is, Nederland heeft de richtlijn van de EEG wat betreft de Habitatsrichtlijn zelf in wetgeving geïmpliceerd en als jij en je consorten toen hebben zitten slapen door er niet tegen te protesteren ja dan heb jij en je consorten inderdaad zitten slapen. Niet iedereen is daar ongelukkig mee want wij als mens moeten in symbiose leven met de natuur in mijn ogen zijn we toen goed bezig geweest.

Beheer
WP Admin