De derogatie wordt in stappen aangescherpt. - Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Derogatie eindigt in 2025

Na 20 jaar komt er een eind aan de uitzondering op de Nitraatrichtlijn. 2025 is het laatste jaar waarin nog enige vorm van derogatie zal gelden. Alle melkveebedrijven moeten in 2026 voldoen aan de Europese norm: de aanwending van maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar.

​De derogatie wordt in stappen aangescherpt, waarbij voor dit jaar nog de huidige voorwaarden gelden, zoals die ook voor de afgelopen 2 jaar van kracht waren. Bedrijven die aan de derogatie willen meedoen, moeten daar dit jaar nog een vergunning voor aanvragen.

Formeel moet er nog een besluit worden genomen over de derogatie. Het Nitraatcomité vergadert daar op 15 september over.

Geen overwinning

Minister Henk Staghouwer zegt het bereikte compromis niet als een overwinning te beschouwen. Hij zegt zich er zeer van bewust te zijn dat het bereikte akkoord “grote impact zal hebben in de agrarische sector en voor individuele bedrijven en hun gezinnen, met name na afloop van deze derogatiebeschikking”. Dit komt bovenop eerdere forse ingrepen, aldus Staghouwer.

Zware onderhandelingen

Hij benadrukt dat er bij het aantreden van dit kabinet geen derogatie was en dat hij zware onderhandelingen heeft moeten voeren om nog een vorm van derogatie binnen te halen. “Nederland moet milieudoelen halen en we hebben niet laten zien dat we dat doen”, aldus de minister.

Transitievergoeding voor derogatiebedrijven

Staghouwer en zijn collega Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) hebben steeds gezegd dat derogatie “cruciaal” is voor het welslagen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Staghouwer zegt daarover dat om die reden nu een transitievergoeding voor de derogatiebedrijven wordt opgetuigd, om de gevolgen enigszins te verzachten. Het daarvoor uitgetrokken bedrag is gemiddeld ongeveer € 2.500 per jaar per bedrijf voor een periode van 3 jaar, afgaande op het aantal derogatiebedrijven in 2021. Het totale bedrag dat hiermee gemoeid is, is € 130 miljoen. Hoe die regeling er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. De vergoeding wordt in overleg met de Europese Commissie opgesteld, zodat er geen discussie ontstaat over ongeoorloofde staatssteun, zei minister Henk Staghouwer op maandag 5 september.

Kunstmestvervangers

De minister is er niet in geslaagd akkoord te krijgen van de Europese Commissie op het gebruik van kunstmestvervangers. Volgens Staghouwer was de Europese Commissie daar niet voor te porren. “Daar zullen we een apart traject voor moeten bewandelen”, aldus de minister, die eerder dit jaar al in de vergadering van landbouwministers de inzet van kunstmestvervangers uit dierlijke mest op de agenda heeft gezet.

Sneller omslag maken

In een brief aan de Tweede Kamer stelt Staghouwer dat derogatiebedrijven nu veel sneller een omslag moeten maken, dan in het Nationaal Programma Landelijk Gebied is voorzien. Het NPLG is gericht op de terugdringing van de stikstofbelasting uit de landbouw, gecombineerd met de water- en klimaatopgaven.

De transitievergoeding is gekoppeld aan het areaal grasland van bedrijven. Daar is voor gekozen omdat bij grasland de waterkwaliteit het minst of niet achteruit gaat. Gebleken is dat de waterkwaliteit bij derogatiebedrijven over het algemeen binnen de Europese normen blijft. Het kabinet wil voorkomen dat grasland wordt omgezet. Er wordt gedacht aan een wettelijke verplichting voor een aandeel permanent grasland in het kader van de grondgebonden melkveehouderij.

Perspectievenbrief

Ondertussen heeft Staghouwer besloten de perspectievenbrief later aan de Tweede kamer te sturen. Hij wil wachten op het verslag van Johan Remkes over de gesprekken tussen kabinet en de sector. Remkes heeft aangekondigd dat hij daarin ook wat zal zeggen over de perspectieven voor de landbouw. Het lijkt de minister verstandig om eerst kennis te nemen van het stuk van Remkes, voordat hij zijn brief aan de Kamer stuurt. Het hangt van Remkes af of dat nog voor of na Prinsjesdag gebeurt.

Historie

De Nitraatrichtlijn is in 1991 van kracht geworden om de watervervuiling met nitraten uit agrarische bronnen te verminderen. Het doel was de bescherming van drinkwaterbronnen en de natuurlijke ecosystemen. De richtlijn was een reactie op de toenemende mestgift, vooral in de vorm van drijfmest, op agrarische gronden. Nederland besloot destijds zijn gehele grondgebied als kwetsbaar aan te wijzen, omdat land en water zo verweven zijn.

In december 2005 heeft de Europese Commissie aan Nederland de eerste derogatie gegund. De derogatie is daarna in 2010, 2014, 2018 en 2020 verlengd en vaak aan extra voorwaarden verbonden.

Reacties

 1. Beste barcodeman, volgens mij zal dat nog wel meevallen met dat hard werken van jou, je heb nog tijd over om hier je agressie kwijt te kunnen, volgens mij ben je vroeger veel gepest op school of heb je een slecht huwelijk, ga gewoon hulp zoeken man.

 2. Weet je wat het is, beste Drijver?
  Ik ben het werkelijk waar kotsbeu, dat ik als hardwerkende Nederlander via de belastingdienst moet bijbetalen om die boeren met dat onaangepaste gedrag, tegemoet te komen om te voorkomen dat ze al rellend weer de hakken in het zand zetten nu ze uiteindelijk zich toch moeten aanpassen aan de EU regels.
  De regering zou toch wijzer moeten zijn.
  Er zijn in dit land immers hele bevolkingsgroepen die dit geld veel eerder toekomt en veel harder nodig hebben dan die blatende boeren die nooit genoeg hebben en denken dat de hele samenleving om hun draait.

  1. de tijd begint rijp te worden dat de boeren een paar maanden geheel geen producten leveren. dan zullen we wel zien waar alles om draait

 3. Hallo heren, zoals ik hier al jaren verkondigd heb onze grondwaterkwaliteit al jaren onvoldoende is, we staan stijf onderaan in de lijst van Europese landen. zie hiervoor het artikel in de Volkskrant van Tonie Mudde en Frank Rensen van 3 juni 2022, we staan zelfs onder landen als Hongarije Tsjechië en Estland, dat wordt in de Nederlandse landbouw systematisch ontkend en afgedaan als eenzijdig en links geneuzel .
  Ook zullen er ongetwijfeld weer een aantal zijn die zullen reageren dat ik er geen verstand van heb en dit niet met feiten kan onderbouwen. (Waartoe ik overigens zeer wel in staat ben.)
  Toch ben ook ik niet gelukkig met totaal geen derogatie, ik had gehoopt op strengere (en beter te controleren) voorwaarden om toch kringlooplandbouw in stand te kunnen houden.
  Ik denk dat onze ex minister van Landbouw daar zich onvoldoende heeft voor ingezet, ik denk dat een minister als van der Wal (ook niet bepaald geliefd in agrarische kringen) meer resultaat had behaald.
  Maar tot slot denk ik dat de onwil die in de agrarische sector aanwezig is om te veranderen, zich nu gaat uitbetalen en dat was te verwachten maar dit maakt het uitvoeren van de stikstofwet nog moeilijker.

  1. beste even anders, er zijn onderzoeksrapporten van 20 jaar geleden, dat er op die onderzochte landbouwbedrijven geen of nauwelijks mineralen uitspoelen. dat het grondwater in nederland volgens u al jaren de normen overschrijden, daar is de landbouw zeker niet verantwoordelijk voor . wat dan wel de oorzaak is, is niet het probleem van de landbouw.

 4. barcode ventje zo te lezen doe je weinig voor de maatschappij en zit je nutteloos thuis en heb je een lastige vriend anders doe je niet van de achterlijke dwaze taal een boer komt eerlijk aan zijn centen en daar kan jij een voorbeeld aan stellen met je onnozele taal.

 5. Onbehoorlijk bestuur van dit kabinet. Gezonde goede mest afvoeren en daar milieuvervuilende kunstmest voor aanvoeren. Hoe gek wil je het hebben

  1. Beste Boer, het kabinet is niet de schuldige maar de sector zelf door hun onwil om te bewegen.
   En ja ik had voor de kringloopboeren graag een (strengere) derogatie overgehouden, voor deze categorie boeren is het niet jammer maar min of meer een ramp.

 6. Jan vult het ook zelf weer in.
  Staghouwer is geen boer hoor.
  Hij heeft gelijk, dat hij opstapt.
  Zoek het toch uit, geen eer aan te behalen.

 7. Bartje, je loopt echt achter hoor.
  Als je overal mais wil zaaien, pak dan niet de ploeg maar pas NKG toe.
  Ook goed voor jouw portemonnee, want je verprutst veel minder diesel en die kan elders veeeel nuttiger worden ingezet

 8. Smolder heeft vrijwel zeker altijd met de derogatie mee gedaan.
  Door de onzin die hij uitkraamt lijkt het er op, dat zijn hersens zijn aangetast door alle stikstof derivaten uit zijn eigenlijk overtollig geproduceerde stront.
  Zo niet, dan is hij echt maatschappij vreemd.
  Zie je wel vaker, is een probleem
  Ja, die mensen moeten(ook financieel) geholpen worden.
  Vind ik ook.

  1. Nog nooit mee gedaan jongen!
   Ik had denk ik wel gelijk aan jou reactie te zien 😂

  1. Hai Bart, jij lokt bepaalde reacties uit misschien is wat jij suggereert toch niet zon goed idee, op mais mag nog minder organische mest dan op gras, dus je reactie alles inzaaien met gras zou logischer zijn uit oogpunt van bemesting.

 9. Belachelijk, Wouke van Scherrenburg zei het net ook in Khalid en Spohie.
  Te zot voor woorden, dat wij als belastingbetaler er voor op draaien, omdat die agrarische steuntrekkende oproer kraaiers kennelijk hun zin gegeven moet worden. Ga gewoon zelf wat zinvols doen voor je centen, zonder voortdurend aan de steuntrog te hangen en de boel hier verder te verzieken. Bah, bah…

  1. Het kan niet missen dat barcode zelf niet gaat werken of ambtenaar is! Dat volk zijn net luizen ,ze eten van je en bijten je ook nog!!!

 10. weer een bevoorrechte (m.n. financieel) heel luxe reorganisatie naast de ruime overgangstermijn en de gouden melkprijs.
  kom je in gene ene andere sector tegen, behalve in de …….

  1. Dat wordt voor enkele 10.000-en euro’s mest afvoeren en voor eenzelfde bedrag kunstmest terug kopen. Leg mij eens uit waarin het bevoorrechte zit?

 11. Staghouwer zou nog één keer een flinke vent kunnen zijn als hij met het verdwijnen van derogatie/kringloop de handdoek in de ring gooid!!

 12. ja nog even door gaan met boertje pesten dan komt er zeker een voedsel tekort. wat een randdebielen daar die europesche commissie

 13. Gebleken is dat de waterkwaliteit bij derogatiebedrijven over het algemeen binnen de Europese normen blijft.
  Waarom dan geen derogatie?
  Toch een andere agenda?

  1. We hebben in opdracht van D66 alles in het werk gesteld om te voorkomen dat Brussel aan de Nederlandse boeren een volledige derogatie zou geven.

 14. staghouwer moet bij mij nog een keer beginnen over ciculaire landbouw lach ik hem finaal uit,deze uitslag is zoals d66 het wenste ,ik wens dit kabinet veel succes met straks een gasprijs van drie euro de m3.

  1. Geachte wiersma , per 1 oktober gaan er al de eerste leveranciers de 5 euro grens over.

  2. Dat wist je toch dat het verbruik in 2030 gehalveerd moest worden dus niet piepen

Beheer
WP Admin