Partner
Voerefficiëntie is de belangrijkste indicator van de technische prestaties in de pluimveefokkerij. - Foto: Canva PluimveePartner

Hogere voerefficiëntie met Oleobiotec Poultry

De enorme druk op de prijzen dwingt alle organisaties tot een grondige verbetering van hun economische efficiëntie. Ook de veehouderij. De kostprijs van het voer, voor de productie van pluimveevlees en eieren, maakt meer dan 50% uit van de productiekosten op bedrijfsniveau. Aandacht voor voerefficiëntie is dan ook noodzakelijk.

De veehouderij is echter niet de enige schakel in de voedselketen. Productiebedrijven en slachthuizen hebben hun eigen beperkingen. Hoewel de aandacht op dit moment vooral gevestigd is op de energiekosten en het vinden van arbeidskrachten, moeten deze bedrijven ook omgaan met de productieschommelingen op het niveau van de groep. Het aantal en het gewicht van de dieren in het slachthuis komen namelijk nooit overeen met wat in de planning staat. Niet alleen is er sterfte, ook de gewichtstoename van de gefokte dieren kan tegenvallen. Dat leidt tot afwijkingen die het slachthuis en de volledige productieketen kunnen schaden.

Dit kan worden verbeterd door te handelen op het vlak van:

  1. De economische veerkracht van boerderijen door voerefficiëntie

  2. De economische efficiëntie van productieorganisaties door regelmatige en homogene productie

1 Voerefficiëntie voor economische veerkracht

Voerefficiëntie is de belangrijkste indicator van de technische prestaties in de pluimvee- en varkensfokkerij. De vlees- en eierprijzen zijn op hun hoogst, maar compenseren niet altijd de prijsstijgingen van het voer. De voederconversie is dus de eerste economische indicator die moet worden verbeterd.

Een aantal technische oplossingen dat tot doel heeft de voederkosten snel te drukken, heeft zijn beperkingen. De prestatie of, in elk geval, de voederconversie moet worden behouden om zoveel mogelijk te profiteren van de hoge verkoopprijzen van de producten. Telkens wanneer een nieuwe grondstof wordt gebruikt, of steeds wanneer de veiligheidsmarges voor de nutritionele behoeften worden verlaagd, moet een manier worden ingevoerd om de beoogde resultaten te bereiken. Voederadditieven op basis van etherische oliën die werden bereid met het oog op goede prestaties hebben hun plaats in deze strategie, en de investering is beperkt.

Artikel gaat verder onder de grafiek

Betaalbare investering en hoog rendement

Een andere aanpak is te investeren in een oplossing die de vlees- of eieropbrengst van het voer verhoogt. In deze situatie is het doel de voederconversie te verminderen, om de voederkosten van de productie te verlagen en/of om meer te produceren voor dezelfde prijs. Ook hier zijn de additieven die worden bereid met etherische oliën meer dan relevant, door hun betaalbare investeringskosten en bijzonder hoog rendement.

Uiteindelijk hangt het succes af van de regelmatigheid van de resultaten die worden bereikt in uiteenlopende omstandigheden. Phodé selecteerde de beste combinatie van actieve stoffen, in de beste dosering. Het resultaat is Oleobiotec Poultry, een oplossing die regelmatige en consistente resultaten geeft op uiteenlopende boerenbedrijven. Hoe vollediger de samenstelling en hoe groter de synergie, des te effectiever het product (figuur 2).

Artikel gaat verder onder de grafiek

2 Economische efficiëntie van productieorganisaties

Op de schaal van een productieorganisatie is economische efficiëntie afhankelijk van een efficiënte planning: de dieren die naar de slacht gaan, moeten wat betreft aantal en kwaliteit overeenkomen met wat het slachthuis op de dag in kwestie verwacht. Levende dieren zijn echter niet zomaar in te passen in een wiskundige planning.

Het product dat ervoor zorgt dat alle dieren van verschillende bedrijven exact hetzelfde gewicht hebben op exact dezelfde dag, bestaat nog niet. Pluimvee dat wordt gevoerd met Oleobiotec Poultry, de oplossing van Phodé, toont echter een hogere en regelmatigere dagelijkse gewichtstoename (figuren 1 en 2). De verschillen in prestatie van de ene partij in vergelijking met de andere zijn klein, dit geldt ook voor de verschillen in planning. Door de vertragingen op de verschillende bedrijven te beperken, kan vlot een effectieve dagproductie worden gewonnen met – afhankelijk van de situatie – een betrouwbaarder sanitair vacuüm of een toename van de totale productie tot gevolg: 1 dag productiewinst per cyclus = een stijging van de jaarproductie met 2%.

Daarom wordt Oleobiotec Poultry gebruikt op boerderijniveau om de voerefficiëntie te ondersteunen en de homogeniteit van de productie te verbeteren. Dat levert at dagelijkse voordelen op voor de algemene productieorganisatie:

  • Winstgevendere partijen voor de boeren: lagere FCR;

  • Homogenere partijen in het slachthuis: minder afwaarderingen voor de boer, betere slachtprestatie voor het slachthuis;

  • Partijen met consistentere resultaten: minder afwijkingen van de planning voor de productieorganisatie.

Iedereen wint.

Kijk voor meer informatie op de website van Phodé

Beheer
WP Admin