Foto: HatchTech PluimveeNieuws

HatchTech ontdekt: meer kuikens bij 24 dagen broeden

Het broedproces van kippeneieren duurt 21 dagen. Met die broedduur werken alle broederijen wereldwijd. De Nederlandse broedmachinefabrikant HatchTech heeft ontdekt dat bij een broedproces van 24 dagen efficiënter is: dan sterven minder embryo’s af en dus worden er meer kuikens geboren.

Door het broedproces trager op gang te laten komen, sterven 3% minder embryo’s (1,4% versus 4,4%) en dus worden meer kuikens geboren. Die kuikens hebben als eendagskuiken een betere kwaliteit, een betere uniformiteit. Ook doen ze het beter op het vleeskuikenbedrijf met betere voerconversie en hogere slachtgewichten. Dit ontdekte HatchTech Incubation Technolgy. Op 21 maart gaf de broedmachinefabrikant een online presentatie en lanceerde het bedrijf SetCare. Dat is een nieuwe broedmachine waarin kippeneieren gedurende 24 dagen worden bebroed in plaats van de gebruikelijke 21 dagen.

Bij die algemeen gebruikelijke manier van broeden is de embryosterfte gemiddeld zo’n 8,8%. De helft daarvan (4,4%) vindt plaats in de eerste drie dagen van het broedproces. Zo weet HatchTech, dat al jarenlang onderzoek doet om het broedproces, de broedresultaten en de kuikenkwaliteit te verbeteren. Die vroege embryosterfte wordt in de broederijpraktijk al lang geaccepteerd en als onvermijdelijk beschouwd.

Extreem langzaam verwarmen

HatchTech ontdekte dat een broedproces gedurende 21 dagen suboptimaal is. En dat de broedresultaten zijn te verbeteren door broedeieren aan het begin van het broedproces langzamer op te warmen. Niet zoals bij traditioneel broeden in korte tijd van 65 °F naar 100 °F (met 1,5 °F per uur), maar extreem langzaam met 0,1 °F per uur.

De traditionele manier van opwarmen van de broedeieren gaat uit van de veronderstelling dat de ontwikkeling van het embryo start bij 100 °F. Onderzoek van HatchTech wijst echter uit dat die al bij 85 °F begint. De meer geleidelijke stijging van de eitemperatuur is nodig om embryocellen te helpen overleven en de beste uitkomstresultaten te bereiken. Dit ontdekte HatchTech in 51 studies met meer dan 1,1 miljoen broedeieren. De geleidelijke opwarming moet gepaard gaan met relatief hoge luchtvochtigheid en een hoog CO2-gehalte.

Door die geleidelijke, langzame opwarming duurt het broedproces drie dagen langer. “Wij zijn ervan overtuigd dat SetCare een baanbrekende oplossing is die de pluimveesector als geheel zal veranderen. Want een optimale incubatie duurt 24 dagen”, zei commercieel directeur Joost Ter Heerdt tijdens de presentatie. Die drie dagen kunnen voor broederijen en vleeskuikenhouders veel schelen in een tijd waarin de vraag naar voedsel groeit en grondstoffen schaarster worden. Want met SetCare gaat de efficiëntie omhoog en zijn minder broedeieren (en moederdieren) nodig om eenzelfde aantal eendagskuiken te krijgen.

Verwarming broedeieren per trolley

Deze broedresultaten en lagere embryosterfte zijn allen te verkrijgen door verwarming en koeling van alle broedeieren per broedkar (trolley), wat mogelijk is met broedmachines van HatchTech. Bij techniek voor de broedmachines van HatchTech met een warm- en koudwatersysteem en ventilatiesysteem, wordt de lucht zo efficiënt rondgeleid in de broedkast, dat alle eieren worden bereikt.

Het voordeel van de lagere embryosterfte die met SetCare kan worden behaald, is nog groter bij het broeden van broedeieren die voor het broeden langer dan zeven dagen in opslag hebben gestaan. Later dit jaar zal HatchTech SetCare-dagen organiseren in het nieuwe hoofdkantoor in De Klomp (Gld.). Tijdens die dagen zal HatchTech meer informatie geven over SetCare en zullen onderzoekers presentaties geven van de onderzoeksresultaten.

Beheer
WP Admin