Hans Huijbers jr. (23) heeft in Wintelre (N-Br.) een veebedrijf met 110 melkkoeien, 60 stuks jongvee en 45 hectare land in gebruik. - Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Halve ton aan waterschade voor veehouder Hans Huijbers jr.: ‘Ongekende situatie’

De waterschade in Zuidoost-Brabant is enorm. Een vijfde van het land van veehouder Hans Huijbers jr. staat compleet onder water. De schade is het gevolg van de koers van Waterschap De Dommel om water vast te houden in dit droogtegevoelige gebied, zegt Huijbers.

De waterschade in Noord-Brabant, maar ook in Zeeland en Gelderland, is gigantisch. Dat bleek uit een inventarisatie onder ruim 700 ZLTO-leden. Gemiddeld is de schade €53.000 per bedrijf. Vooral in het gebied van het Brabantse waterschap De Dommel is afgelopen najaar en voorjaar extreem veel regen gevallen. Melkveehouder Hans Huijbers jr. in Wintelre is zo’n boer met waterschade. “Op 31 van onze 45 hectare hebben we geen of minder opbrengsten. Met alleen gras en mais ligt onze schadepost rond de halve ton.”

Een foto zegt meer dan duizend woorden en bij Huijbers is dat zeker het geval. 20% van zijn land ziet eruit als een zwembad of plasdras. “Het is een ongekende situatie die we nog nooit hebben meegemaakt.” Afgelopen winter ging het voor het eerst mis. “Rond kerstmis stond 9 hectare land compleet onder water. Je zag de overgang tussen de weg, de sloot en de percelen niet meer. De grondwaterstand lag een halve meter onder maaiveld.”

Geen gehoor bij waterschap

Huijbers trok samen met andere boeren bij het waterschap aan de bel. Tevergeefs. In mei volgde een nieuwe hoogwaterpiek. “De percelen – een soort kommetjes – schoten weer vol water. Geen hoekjes, maar complete percelen.” Amper twee maanden later is het verdict hard. 4 hectare mais is compleet verloren. Huijbers kon het perceel niet inzaaien en gaat dat ook niet alsnog doen.

Van de overige 5 hectare grasland die onder water staat, hoopt Huibers dat dit land droogvalt en hij opnieuw kan inzaaien. Maar of dat lukt is sterk de vraag. “Er is zoveel regen gevallen. Op een perceel van 2,8 hectare hebben we al eens 11.000 kuub water weggepompt. Dat land is later door de kweldruk opnieuw volgelopen.”

Maar de schade is groter dan de 5 hectare gras en 4 hectare mais alleen, vertelt Huijbers. “Nog eens 5 hectare land staat niet onder water, maar is zo verzadigd dat ik er nog steeds niet heb kunnen maaien en op 17 hectare land loop ik een grassnede achter.” Dit betekent dat er 14 hectare overblijft waar de opbrengsten ‘normaal’ zijn. Huijbers heeft dan ook al gras bij moeten kopen en dat zal hij dit najaar eveneens moeten doen met mais.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Teleurgesteld in houding Waterschap De Dommel

Los van de schade is de veehouder vooral verschrikkelijk teleurgesteld over de houding van Waterschap De Dommel. Dat schap zet vanwege de droogtegevoeligheid in het gebied sterk in op water vasthouden en natuurlijke afvoer. Na de jaren van extreme droogte is een stuurbaar systeem losgelaten. Dat wreekte zich in een extreem nat jaar zoals nu. Het water kon niet weg. Sloten waren gedempt of niet goed geveegd, duikers hadden achterstallig onderhoud. Huijbers: “We voelden ons totaal niet gehoord door het waterschap. We zagen onze oogsten mislukken en wisten dat natuurlijke waterafvoer nooit zou werken.”

Toch moesten Huijbers en zijn collega-boeren aandringen voordat er bestuursleden van het waterschap kwamen kijken. “Toen schrokken ze wel en hebben we ook een pomp gekregen. Het was toen al eind mei.”

Hans Huijbers jr. hoopt dat waterschap de Dommel teruggaat naar een integrale aanpak en dat de zorgen van boeren serieus worden genomen. “Natuurherstel in sloten en beken moet stoppen tot er een robuust watersysteem is waarin je pieken ook kunt verwerken. Terug naar een stuurbaar systeem. Anders ligt de rekening straks weer bij de boer.”

Reacties

  1. Betaal je waterschapslasten voor droge voeten ? Of krijgen deze boeren een reële vergoeding voor waterberging ???

Beheer
WP Admin