Voor nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgrond worden geen vergunningen meer verleend. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Geen nieuwe vergunningen voor zonneparken op landbouwgrond

Nieuw beleid vergunningen: zonneparken op natuur- en landbouwgrond beperkt; prioriteit voor daken en industrieterreinen.

Zonneparken op natuur- en landbouwgrond zijn vanaf 1 januari niet langer toegestaan. Alleen bij hoge uitzondering en onder strikte voorwaarden mag dit nog. Dit blijkt uit de nieuwe voorkeursvolgorde voor plekken waar zonne-energie mag worden opgewekt die minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer stuurde.

In overleg met provincies, gemeenten en waterschappen heeft het Rijk nieuwe afspraken gemaakt voor de plaatsingsvolgorde van zonnepanelen. Die moeten als eerste op daken en gevels worden geplaatst, maar ook op bijvoorbeeld kassen, industrieterreinen, stortplaatsen en boven parkeerplaatsen. Daarna wordt gekeken naar ongebruikte terreinen in bebouwde gebieden en weer later naar onbenutte terreinen in landelijk gebied.

Lees ook: 60% van de huidige zonneparken was 5 jaar geleden landbouwgrond

Uitzonderingen vergunningen zonneparken op landbouwgrond

Voor nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden worden geen vergunningen meer verleend, enkele uitzonderingen daargelaten. Als het gaat om landbouwgronden die op termijn een andere bestemming krijgen, zoals een woonbestemming, kan alsnog toestemming worden verleend, zo is afgesproken. Of als de aanleg ervan bijdraagt aan de verbeteren van de situatie op het elektriciteitsnetwerk.

De zonneparken en -weides moeten passen op het overbelaste elektriciteitsnet en landschappelijk goed inpasbaar zijn, schrijft De Jonge, mede namens klimaatminister Rob Jetten aan de Kamer. De ‘voorkeursvolgorde zon’ wordt door de provincies juridisch vastgelegd in de provinciale verordeningen.

Reacties

  1. Op het eerste gezicht een goed idee. Want de meeste parken worden beheerd door buitenlandse investeerders die in de afgelopen jaren miljoenen euro’s subsidie hebben opgestreken, zo bleek in 2021 al uit onderzoek door het Algemeen Dagblad. Toen was van de 33 grootste parken in Nederland 79 % in buitenlandse handen en daarmee verdween 889 miljoen aan subsidiegeld naar vooral Duitsland. Inmiddels kopen ook China, de VS en Scandinavië deze parken massaal op. Want het is een lucratieve business. Wij zelf hebben er heleaas niet veel aan. Onze energie moeten we nog steeds duur betalen. Maar waarom wil de overheid als voorbeeld geen regionale cooperaties steunen, zodat mensen er zelf wat aan hebben. Dat kan best interessant zijn voor àlle boeren, burgers en buitenlui. Dan heeft iedereen er wat aan. Maar nee, het roer moet weer rigoreus om. Rare jongens daar in Den Haag ……

Beheer
WP Admin