Foto: Ruud Ploeg VarkensNieuws

Geen extra algemene maatregelen hepatitis E, wel voor risicopatiënt

Minister Edith Schippers (volksgezondheid) ziet geen aanleiding voor extra algemene maatregelen in verband met hepatitis E, een virus dat leverontsteking kan veroorzaken. Wel komt er een voedingsadvies voor patiënten met een verhoogd risico.

Dat schrijft ze in reactie op Kamervragen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren na berichten over het veervuldig voorkomen van Hepatitis E in varkensleverworst en varkenspaté. Schippers zegt dat er voor de algemene bevolking slechts sprake is van zeer geringe gezondheidsrisico’s, waardoor algemene maatregelen niet nodig zijn.

Schippers erkent dat hepatitis E veelvuldig voorkomt in deze producten, en dat bloedbank Sanquin en de NVWA dit bevestigen. Uit onderzoek van Sanquin blijkt dat 27% van de bloeddonoren antistoffen heeft tegen Hepatitis E. Het virus komt ook veel bij varkens voor. “Het deskundigenberaad van het Centrum Infectieziektenbestrijding (Cib) van het RIVM concludeerde in 2015 dat de ziektelast voor de algemene bevolking echter gering is omdat hepatitis E infecties bij gezonde mensen vrijwel niet tot ziekteverschijnselen van enige betekenis leiden”, schrijft Schippers.

Lijst van levensmiddelen

De NVWA stelt samen met het RIVM en het Voedingscentrum een voedingsadvies op voor patiënten die een verhoogd risico lopen op chronische hepatitis E. Dit advies zal een lijst van levensmiddelen bevatten waarvan is aangetoond of waarvan het theoretische mogelijk is dat consumptie hiervan kan leiden tot een infectie met het hepatitis E-virus. Mensen met een verzwakte weerstand, zoals bijvoorbeeld transplantatie patiënten, worden nu al geïnformeerd over de risico’s van consumptie van varkensvleesproducten. Schippers ziet geen aanleiding voor het uit de handel halen van leverworst en paté of aanvullende maatregelen voor het etiketteren van deze varkensvleesproducten.

Onderzoek naar Hepatitis E in varkensvlees

NVWA en RIVM doen onderzoek naar de aanwezigheid van Hepatitis E in varkensvlees en varkensbloedproducten. RIVM werkt aan een onderzoek naar de bijdrage van onder andere oppervlaktewater, varkensmest en kinderboerderijen en donorbloed(producten) aan besmettingen met Hepatis E. In het onderzoek naar het effect van veehouderijbedrijven op de volksgezondheid blijkt rondom varkensbedrijven geen verhoogd risico op Hepatitis E.

Tot en met de tweede week van augustus zijn er bij het RIVM dit jaar 186 meldingen gedaan van infecties met het Hepatitis E-virus. In dezelfde periode in 2015 waren dit er 155. Het aantal meldingen neemt de laatste jaren toe.

Overdracht op mensen

Hepatitis E-virus genotype 3 wordt in Nederland gevonden in vlees en mest van varkens, maar het is nog onbekend hoe mensen besmet raken met dit virus. De belangrijkste manier van overdracht naar de algemene bevolking vindt waarschijnlijk plaats door het consumeren van varkensproducten. Omdat geïnfecteerde varkens grote hoeveelheden virus kunnen uitscheiden via de ontlasting, kan overdracht via het milieu (oppervlakte water, bodem, lucht) niet worden uitgesloten, schrijft het RIVM in een rapport.