Voorafgaande aan de installatie van zonnepanelen moet elk plan in Frankrijk geëvalueerd worden door een regionale commissie, met een sterke nadruk op het behouden van agrarische belangen. - Foto: Canva/Getty Images AlgemeenNieuws

Fransen leggen zonneparken op agrarische grond aan banden

Frankrijk beperkt zonneparken op agrarische grond tot 40% om landbouw te beschermen, aldus financiënminister Le Maire.

Franse boeren of andere grondeigenaren mogen niet meer dan 40% van hun agrarische grond gebruiken voor een zonnepark. De agrarische opbrengst van die grond moet minstens 90% blijven van die op vergelijkbare percelen. De inspectiediensten voor de landbouw zullen dat scherp monitoren. Dat staat in een langverwacht decreet over zonne-energie op agrarische grond. “Laten we volstrekt duidelijk zijn, het mag niet zo zijn dat agrarische productie wordt vervangen door de productie van zonne-energie. Die zonne-energie moet de agrarische productie aanvullen”, aldus Bruno Le Maire, minister van financiën.

Beoordeling zonneparken op agrarische grond

Elk plan voor de installatie van zonnepanelen moet vooraf worden beoordeeld door een regionale commissie voor behoud van de natuurruimte en het bos. Daarbij moeten de agrarische belangen voorop blijven staan. Verder moeten de kamers voor de landbouw gebieden aanwijzen waar zonneparken zonder agrarische productie er onder wel zijn toegestaan. Dat gaat bijvoorbeeld om percelen die tien jaar niet door boeren zijn gebruikt of voormalige industriegebieden. “Het gaat erom dat grond die recent is gebruikt voor agrarische doeleinden, niet omgevormd mag en kan worden tot een zonnepark”, concludeert Le Maire.

Beheer
WP Admin