Dit jaar blijft Nederland onder het nationale stikstof- en fosfaatplafond. Voor 2024 rest een forse reductieopgave. Vanaf 2025 gelden lagere plafonds. Dat legt Brussel op in de derogatiebeschikking. – Foto: Van Assendelft Fotografie AlgemeenNieuws

Fosfaatuitstoot moet in een jaar tijd nog 8,5% omlaag

De stikstof- en fosfaatuitstoot van de veestapel lagen in het derde kwartaal van dit jaar onder de nationale plafonds. Om aan het plafond dat per 2025 van kracht is te voldoen, is nog een forse daling nodig, blijkt uit de kwartaalmonitor van CBS.

In het derde kwartaal van 2023 is de prognose voor de fosfaatuitstoot van de totale veestapel met 0,5% naar beneden bijgesteld, naar 146,5 miljoen kilo. Dat is ruim onder het huidige fosfaatplafond van 150,7 miljoen kilo, dat de Europese Commissie voor Nederland hanteert.

De stikstofuitstoot is in het derde kwartaal iets naar beneden bijgesteld, met 0,7% naar 472,2 miljoen kilo. Ook daarmee voldoet Nederland aan de maximale stikstofuitstoot van 489,4 miljoen kilo.

Forse reductieopgave voor 2024

Voor 2024 rest echter een forse reductieopgave. Vanaf 2025 gelden lagere fosfaat- en stikstofplafonds. Dat legt de Europese Commissie op in de derogatiebeschikking. Om aan het fosfaatplafond van 135 miljoen kilo te voldoen in 2025, moet de uitstoot nog 8,5% dalen in een jaar tijd. Voor stikstof is een daling van 7,3% nodig om aan het plafond van 440 miljoen kilogram te voldoen. Wanneer deze voorwaarde voor derogatie niet wordt gehaald, kan Nederland de derogatie vervroegd verliezen.

Per sector zijn de verschillen groot. De fosfaatuitstoot van de melkveestapel is met 74,2 miljoen kilo iets (0,4%) naar boven bijgesteld ten opzichte van het tweede kwartaal. Tegelijkertijd bleef de stikstofuitstoot nagenoeg stabiel op 276,3 miljoen kilo. De hogere fosfaatexcretie komt vooral door het hogere P-gehalte in het verse gras. In het derde kwartaal daalde het mengvoerverbruik in de melkveehouderij met 1,2%. De hoeveelheid stikstof daalde met 1,5% en fosfor met 0,8%. De melkproductie was in het derde kwartaal iets hoger dan in het tweede kwartaal.

Lees ook: Fosfaatexcretie veestapel neemt iets toe in tweede kwartaal

Daling varkenshouderij

De fosfaat- en stikstofexcretie van de varkenshouderij zijn beide met 3,5% naar beneden bijgesteld, naar 33,2 miljoen kilo fosfaat en 85,5 miljoen kilo stikstof. Dit komt vooral door krimp van de varkensstapel. Het totaal aantal varkens waar CBS mee rekent was in het tweede kwartaal 9.251.000, dat is in het derde kwartaal bijgesteld naar 8.912.000. De fosfaatexcretie voor de pluimveesector is met 0,4% naar beneden bijgesteld en komt uit op 22,4 miljoen kilo.

De prognose voor de fosfaatproductie van de pluimveehouderij stond in het derde kwartaal op 22,4 miljoen kilo, tegen 22,5 miljoen in het tweede kwartaal. Voor stikstof is de prognose afgenomen van 53,9 naar 53,3. Ook voor de pluimveestapel is die afgenomen; van 89,45 miljoen naar 87,93 miljoen dieren.

Lees het laatste nieuws over fosfaat

Reacties

  1. Ik lees in bovenstaande reacties dat er een tekort aan P is om onze veestapel gezond te houden. Hier is mar één gezond antwoord op mogelijk “Minder dieren” hiebij zou ik zeker ook het aantal mensen willen betrekken, die ook P uitstoten wat weer via de rioolzuivering in het milieu terecht komt. helaas het aantal mensne mag gezien de uitspraken van onze Groene politici tot in het oneindige stijgen (geen rem op vluchtelingen instroom).

  2. Wat is überhaupt de bedoeling ?? Nog minder fosfaat bij koeien leid tot meer dierenleed. Het leid tot koeien die niet meer in de benen kunnen komen…. Meer botbreuken en het afscheuren van pezen… Is dit beleid van dommigheid of onkunde of nog erger doelbewust ???

Beheer
WP Admin