De nieuwe informateurs, SGP’er Elbert Dijkgraaf en CDA’er Richard van Zwol, in gesprek met de fractievoorzitters Geert Wilders (PVV), Pieter Omtzigt (NSC), Caroline van der Plas (BBB) en Dilan Yeşilgöz (VVD) voor de formatie. - Foto: ANP/Robin Utrecht AlgemeenNieuws

Formerende partijen: nu geen nieuwe opkoopregelingen

PVV, BBB, NSC en VVD roepen demissionair landbouwminister Piet Adema op om tijdens deze fase van de formatie geen nieuw beleid met uitbreiding van opkoopregelingen af te kondigen.

Geert Wilders (PVV), Caroline van der Plas (BBB) Pieter Omtzigt (NSC) en Sophie Hermans (VVD) vragen via Kamervragen opheldering bij Adema over de uitgelekte plannen over de wijze waarop hij de druk op de mestmarkt wil verlagen. De partijen vinden het niet gepast dat Adema als demissionair minister met plannen komt die een miljardenclaim zou leggen op het transitiefonds voor het landelijk gebied. “Wij zijn nu aan het formeren. Geef ons even de tijd. Ga niet nu allemaal dingen bedenken en dan zitten we straks helemaal vast”, zegt BBB-er Caroline van der Plas.

De partijen benadrukken dat de Tweede Kamer per motie heeft gevraagd om een plan van aanpak om de mestcrisis het hoofd te bieden. En dat dit wat hen betreft niet in de eerste plaats om een uitkoopregeling voor boeren gaat.

Daarnaast willen de partijen per maatregel weten of de minister al daadwerkelijk bezig is met de voorbereidingen hiervoor en wat de ‘kritische beslismomenten’ zijn voor het kabinet, de Tweede Kamer en de Europese Commissie voor het maatregelenpakket. De fracties vragen bovendien aan de minister of het noodzakelijk is dat er op korte termijn een politiek besluit wordt genomen over een matregelenpakket.

Mestdossier controversieel verklaren

Daarmee lijken de formerende partijen te overwegen om met mestdossier controversieel te verklaren. BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas zegt dit moment eerst de antwoorden van de minister af te willen wachten. Ze sluit het controversieel verklaren van het onderwerp niet uit.

Van der Plas vindt het bizar dat de minister met een voorstel komt waar een opkoopregeling een onderdeel van is. “Je gaat dan miljarden uitgeven waarvan het maar de vraag is of het de mestcrisis gaat oplossen”, vindt de BBB-leider. “We moeten gewoon een nieuwe derogatie voor grasland krijgen. Daarvoor moeten we nog intensiever onderhandelen in Brussel”, vindt de politica.

Ze erkent dat de signalen negatief zijn over de kansen voor een nieuwe derogatie. “We zijn gewoon te bang. Er is best veel mogelijk in Europa. Maar je moet daar wel gewoon mee komen. We moeten harder onderhandelen. We moeten er voor knokken. Bij de natuurherstelwet werd ook gezegd dat wat wij wilden niet kon, maar het bleek toch te kunnen”, aldus Van der Plas.

Wetenschappelijk rapport Herman de Boer

“Je hoort van boeren nu al dat de bodem aan het verschralen is. Onze bodems hebben die extra stikstof gewoon nodig. Ik begrijp heel goed dat ze in de Sierra Nevada niet meer stikstof in de bodem willen hebben, maar hier is dat, met onze hoge gewasopbrengsten, wel het geval. Daar moet beter naar gekeken worden”, aldus Van der Plas.

Ze verwijst daarnaast naar het wetenschappelijke rapport van Herman de Boer, waaruit blijkt dat de uitspoeling onder grasland bemest met dierlijke mest lager is dan onder grasland waar kunstmest is gebruikt. “Derogatie is gewoon heel goed verdedigbaar”, zegt Van der Plas.

De fractievoorzitters hebben Adema gevraagd de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Of de minister deze week nog met zijn plan van aanpak over de mestmarkt komt, is nog onduidelijk.

Lees ook: Landbouworganisaties hoopvol na gesprek met formerende partijen

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Tjeerd de G heeft enorm gelobbyd in Brussel om de derogatie af te schaffen. Terwijl zijn eigen partij in de regering zit die pro forma een beetje zwakjes bezwaar had tegen het intrekken.

    1. Niet te somber, straks een nieuw kabinet en als netto betaler heb je best wat te vertellen.., tenzij je andere belangen hebt/had Rutte d66.

  2. Gelukkig dat onze Caroline nog voor ons opkomt en iedereen is het er over eens dat dierlijke mest op grasland gewoon het allerbeste en goedkoopste is. Zeker met onze hoge opbrengsten is 300 kg N uit mest op gras geen enkel probleem. Dat moeten ze in Brussel toch ook snappen.

  3. Afschaffing van de derogatie is uit milieu technisch oogpunt gewoon bezopen. Dierlijke mest inruilen voor kunstmest op grasland. Met daarbij hogere uit en afspoeling. Het is zelf zo dat er geen probleem is met de grondwater kwaliteit bij de derogatie bedrijven. En er zijn nog veel meer nadelen te benoemen.
    Wat is het toch met de politiek/ambtenarij om telkens weer eerst een probleem te maken van is iets wat er niet was, het vervolgens te laten ontaarden in een crisis en dan het willen oplossen door met belastingcenten te smijten… Maar toegeven dat ze fout zaten…. Ho maar….

    1. beste C.J. Balen, ik ben het helemaal met je eens, maaaaaar…..de veestapel zal en moet krimpen volgens Tjeerd de groot. Héél de linkse politiek, inclusief Greenpeace, inclusief Wakkerdier (die willen zelfs koeienluiders hebben….) en niet te vergeten de heer Koffeman, Eerste Kamerlid en de heer Korteweg, beiden van de Vegafabriek. Ze hebben waarschijnlijk allemaal belang bij een kleinere veestapel….. Derogatie afschaffing is ook bezopen… uitroken van de boeren noemen ze dat….dat is ook het geval van de stikstof “verzadigde” gebieden. Waterlopen zijn vervuild door de mensen zelf, door slecht onvoldoende gezuiverd water, inclusief de grotere ganzenpopulatie, dus meer ganzenmest. Uit monsters is er gebleken dat uit de drains van landbouwgrond niets of nauwelijks mineralen uitspoelen. In dié gebieden waar géén zuiveringsinstallaties lozen is het water oké.

Beheer
WP Admin