Op deze melkveehouderij is een monovergister in gebruik, wat de CO2-uitstoot sterk vermindert. - Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Zuivelbedrijven willen methaanemissie in zuivelketen terugdringen

De grootste zuivel- en foodbedrijven ter wereld slaan de handen ineen om de emissie van methaan in de zuivelketen te verminderen. Methaan is een sterk broeikasgas.

Zes van de wereldwijd grootste zuivel- en foodbedrijven hebben samen met het Environmental Defense Fund (EFD) de Dairy Methane Action Alliance opgericht met als doel om de emissie van methaan door vee terug te dringen. “Als sterk broeikasgas heeft methaan tachtig keer de opwarmingskracht van CO2 in de eerste twintig jaar nadat het in de atmosfeer terecht is gekomen”, stelt het EFD.

Overeenkomst tijdens klimaattop in Dubai

De foodgiganten Danone, Nestlé, Kraft Heinz, Lactalis (via haar Amerikaanse dochter), General Mills en Bel Group tekenden de overeenkomst tijdens de COP28-conferentie in Dubai. Samen hebben de zes ondernemingen een omzet van meer dan $ 200 miljard. Het EDF roept alle bedrijven in de wereldwijde zuivelketen op om zich bij het initiatief aan te sluiten ´om een verandering naar climate smart-zuivel te realiseren en een grotere impact en schaal te bereiken´.

Volgens EDF is de landbouw verantwoordelijk voor bijna 40% van de door de mensheid veroorzaakte methaanemissie, waarbij het grootste deel afkomstig is van vee. “Gezamenlijke actie tegen methaan zal de ernstigste gevolgen van de klimaatverandering voorkomen en kan ertoe leiden dat we nog tijdens ons leven een verandering zien”, hoopt het EDF. De nu deelnemende bedrijven hebben toegezegd om de methaanemissie in hun leveringsketen van zuivel jaarlijks bij te houden en openbaar te maken en ook een alomvattend methaan-actieplan op te stellen en te implementeren.

“De manier waarop we voeding produceren is essentieel om het klimaat te stabiliseren. We hebben ook de steun van boeren nodig omdat zij de wereld voeden,” zegt Fred Krupp, voorzitter van het EDF.

Draait niet alleen om methaan, ook om transparantie, verantwoording en samenwerking

De Dairy Methane Action Alliance wil niet alleen de methaanemissie in de zuivelsector zelf aanpakken, maar ook een model neerzetten voor transparantie, verantwoording en samenwerking. De non-profitorganisatie voor duurzaamheid Ceres zal technische assistentie verlenen en de ontwikkeling van een methaan-actieplan oppakken. Dat plan moet dan ook aansluiten bij de ideeën van investeerders en de verwachtingen van de bedrijven zelf om ervoor te zorgen dat ze er echt mee aan de slag gaan.

Directeur duurzame melkinkoop Simon Bonnet van Bel Group, een van de ondertekenaars in Dubai: “We zijn ervan overtuigd dat we zij aan zij moeten samenwerken met onze belangrijkste partners, de boeren, om in 2035 een reductie van 25% van broeikasgassen afkomstig van melkveehouderijen te bereiken. We kunnen versnellen en meer efficiënt werken door dat met het gehele zuivel-ecosysteem te doen. Dat is het doel van de Dairy Methane Action Alliance, alle spelers en partners bij elkaar brengen om gezamenlijk een basis te leggen en de reis naar een methaanreductie te versnellen.”

Caroline Emond, directeur-generaal van de International Dairy Federation, vat samen: “De zuivelsector in de wereld is sterk gecommitteerd aan klimaatactie, zoals uitgesproken in de Dairy Declaration van Rotterdam in 2016. De emissie van methaan terugdringen is een onderdeel van de klimaatacties die de wereldwijde zuivelketen onderneemt.”


Nieuwsbrief zuivelmarkt

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van noteringen en marktontwikkelingen binnen de zuivelmarkt.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Reacties

  1. De agrarische sector is wereldwijd verantwoordelijk voor 10% van de door mensen geproduceerd CO2 en niet 40% zoals in dit artikel vermeld staat….
    De zuivel productie zelf is verantwoordelijk voor 2,2 procent van de totale broeikas emissie…..

  2. Methaan is schadelijk als Methaan nodig is als wapen in het terug dringen van de veestapel. Met 1.7 deeltjes per miljoen zit er van methaan geen noemenswaardige hoeveelheid in de lucht. Methaan mag dan tussen 28 en 34 keer zo sterk zijn als CO2, het zet geen zoden aan de dijk. Toen de Amerikanen de energievoorziening van Duitsland via de North Stream pijpleiding opgeblazen hadden kwamen er miljoenen kuubs aan aardgas (CH4) vrij. Niemand maakte zich er druk om. Van methaan 1.7 ppm en CO2 400 ppm zit te weinig in de lucht om ergens op van invloed te zijn behalve politieke restricties voor iedereen die zich geen prive jet kan veroorloven. Voor iedereen die in Jip en janneke taal uitgelegd wil krijgen wat CO2 voor invloed heeft door iemand die sommige van de formules heeft bedacht waarmee wordt gerekend kijk en luister naar william Happer.

Beheer
WP Admin