Bij het familievarken liggen de dragende zeugen centraal in de stal. Dat blijft in het nieuwe ontwerp ook zo, maar de vormgeving verandert. - Foto Henk Riswick VarkensNieuws

Familievarken toont hun nieuwe stalontwerp

Het ontwerp van de nieuwe familiestal staat vast. Het is nog wachten op de financiering en de vergunning. De hoop is om in 2023 te gaan bouwen.

De nieuwe stal voor het familievarkenconcept wordt niet rond, maar rechthoekig. Dat bleek tijdens de presentatie van het ontwerp. In Venhorst is 3,5 jaar ervaring opgedaan met een zeshoekig prototype van de familiestal. Deze staat nu leeg, want de gemeente Boekel zegde de huur van de grond op. De bedoeling is dat 2023 wordt gestart met een verbeterde versie. Die komt te staan bij varkenshouder Ivo Bekkers in Erp (N.-Br.). De startdatum is nog onbekend. Zowel de aanvraag van financiering als de vergunning zijn beide nog niet afgerond.

Meer compartimenten in ruimtes

Het familievarken is een concept met een stal voor 48 zeugen plus alle nakomelingen. Een belangrijk verschil van de 2.0-versie die Bekkers wil bouwen is dat in vergelijking met het prototype de ruimten meer gecompartimenteerd worden. De kraamzeugen liggen wel in een ruimte, maar een stalen hek zorgt ervoor dat ze niet bij elkaar kunnen komen. Ook de groepsgrootte van de biggen wordt kleiner, naarmate die ouder worden. In de vleesvarkensfase zitten mogelijk maximaal veertien dieren in een hok.

Bouwkosten vergelijkbaar met gangbaar

Volgens de initiatiefnemers van het familievarken zijn de bouwkosten en het saldo in hun concept vergelijkbaar met gangbaar. Daarentegen hebben de varkens meer ruimte om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen, zijn geen ingrepen nodig en zit de CO2-voetafdruk in de buurt van vleesvervangers. Het streven is tot 70% reststromen in het rantsoen op te nemen, zodat de CO2-uitstoot per kilo voer 45% lager is dan met mengvoer. Kringlopen staan centraal, daarom wordt mest aan de bron gescheiden en gaat de dikke fractie dagelijks in de composteringstoren.

De bedoeling is milieu- welzijnsvriendelijk varkensvlees te produceren dat ook betaalbaar is voor de consument met een kleine beurs. Tegelijk moet de boer een goed inkomen halen. Het project en de stal is schaalbaar. De markt zit te wachten op dit vlees, werd gezegd.

Beheer
WP Admin