De futuristische Familiestal met op de achtergrond het door de familie Bekkers gepachte varkensbedrijf. -Foto: Henk Riswick VarkensNieuws

Familievarken steekt in op verplaatsing naar Erp

Het innovatieve Familievarken moet de locatie in Boekel verlaten. Er zijn vergevorderde plannen voor verhuizing naar Erp.

Het innovatieve Familevarken stopt eind dit jaar op de huidige locatie in Boekel (N.-Br.). De gemeente verlengt het pachtcontract voor het bedrijf waar de stal onderdeel van is niet. De mogelijkheid om de locatie te kopen was er maar dat was voor varkenshouder Ivo Bekkers en de projectpartners geen haalbare optie. Voor het eind van het jaar verlaten de laatste varkens de zeshoekige stal.

Verplaatsing naar Erp

Het sluiten van de Boekelse locatie betekent niet het einde van het Familievarken-project. Bekkers is in gesprek met de gemeente Meijerijstad om de stal te verplaatsen naar zijn vleesvarkensbedrijf in Erp. Op basis van de vergevorderde gesprekken verwacht Bekkers binnen een jaar aan het bouwen te zijn. “We zijn continue bezig geweest met het aanpassen van het systeem en hadden gehoopt de laatste puntjes op de ‘i’ te kunnen zetten op de oude locatie maar dat moet wachten tot we in Erp met de Familiestal 2.0 kunnen starten. Over 2 weken tonen we op een symposium een sneak preview van de 2.0 stal”, vertelt hij.

€ 4 miljoen geïnvesteerd

In het project in Boekel is in totaal € 4 miljoen geïnvesteerd, waarvan € 1,8 miljoen subsidie van Agrifood Capital en een half miljoen van de provincie Noord-Brabant. Ook de gemeente Oss investeerde € 300.000. De SP in de Osse gemeenteraad wil nu een schadeclaim bij gemeente Boekel indienen voor kapitaalvernietiging als het Boekelse besluit niet eerst met de andere gemeentes in Agrifood Capital was afgestemd.

Beheer
WP Admin