Copa-Cogeca wil een verlaging van invoerheffingen op bijvoorbeeld kunstmest.<br /><em>Foto: Hans Banus</em> AlgemeenNieuws

Europese boerenbond: tijdelijke verhoging interventieprijs

Tijdelijke verhoging van de interventieprijs van magere melkpoeder en verlenging van de regelingen voor private opslag in zowel de zuivel als de varkensvleessectoren. Dat zijn de belangrijkste elementen van een pakket aan maatregelen dat Copa-Cogeca, de federatie van Europese landbouworganisaties en coöperaties, voorlegt aan de Europese Commissie.

De Europese landbouworganisatie bepleit een tijdelijke verhoging van de interventieprijs, in de hoop dat de Europese Commissie daar wel voor te porren is. Tot nu toe heeft Phil Hogan elke roep om verhoging van de interventieprijs weerstaan. Binnen de landbouwraad was daar tot nu toe ook geen meerderheid voor. Verhoging van de interventieprijs kan alleen gebeuren op voorstel van de Europese Commissie.

Verlaging invoerheffingen

Copa-Cogeca wil dat financiële instrumenten beschikbaar komen voor de herfinanciering van leningen voor zowel boeren als landbouwcoöperaties. Verder wil de organisatie een verlaging van invoerheffingen op bijvoorbeeld kunstmest en landbouwmachines. Daarnaast moeten ondernemers meer flexibiliteit krijgen voor steun in het kader van het plattelandsbeleid. Dat kan betekenen: meer geld of minder strenge voorwaarden.

‘Inzakkende olieprijs heeft de agrarische markten meegetrokken’, aldus Pekka Pesonen van Copa-Cogeca.

Opheffen boycot Rusland

Tijdens een persconferentie in Brussel, donderdagmiddag, zei secretaris-generaal Pekka Pesonen van Copa-Cogeca dat de situatie elke dag verslechtert. De inzakkende olieprijs heeft de agrarische markten meegetrokken, maar dat heeft niet zijn weerslag gehad op de kunstmestprijzen. Pesonen zegt dat de heffingen op kunstmest moeten worden verlaagd. Daarnaast roept hij de Europese Commissie op om met de Russen in gesprek te gaan over het opheffen van de boycot voor landbouwproducten en snel tot een handelsakkoord te komen met Japan.

Verzwakte financiële positie boeren

Volgens de Europese landbouworganisatie heeft de hervorming van het landbouwbeleid de financiële positie van boeren verzwakt. De directe betalingen zijn later uitbetaald en daarbij komt dat het noodpakket nog lang niet overal tot uitkering aan de boeren heeft geleid. Ondanks goede vooruitzichten op de lange termijn, kan de huidige crisis een nadelig effect hebben op investeringen nu en in de toekomst, aldus Pesonen.

Het plan van de Europese landbouworganisatie komt op hetzelfde moment dat de lidstaten met hun ideeën bij de Europese Commissie moeten komen. De komende weken zullen Europees Commissaris Phil Hogan en staatssecretaris Martijn van Dam als voorzitter van de EU-landbouwministers een schifting maken in de ingediende voorstellen. Wat onpolitiek en financieel haalbaar is en wat past binnen de huidige regels van het landbouwbeleid zal in maart op tafel komen bij de volgende raad van landbouwministers.

Beheer
WP Admin