De daling in varkensvleesproductie binnen de EU, gekoppeld aan een krap aanbod, stuwt de karkasprijzen tot 23% boven het vijfjarig gemiddelde. - Foto: Henk Riswick VarkensNieuws

EU-varkensproductie op niveau van tien jaar geleden

EU’s varkenskarkasprijs 23% boven 5-jarig gemiddelde met €218 per 100 kilo in week 10, door krap aanbod en productiedaling van 6,7% in 2023.

De gemiddelde karkasprijs voor varkens in Europese Unie (EU) zit 23% boven het afgelopen, vijfjarig gemiddelde. In week tien dit jaar bedroeg opbrengstprijs € 218 per 100 kilo karkasgewicht, schrijft de Europese Commissie in een overzicht van de varkensmarkt. Het krappe aanbod is terug te zien in de prijsontwikkeling. Het volume is net genoeg om in de vraag te voorzien, staat in de analyse.

Minder varkens

Volgens EU-cijfers kromp de varkensvleesproductie 6,7% in 2023. In aantallen varkens kromp de productie 7,3% in afgelopen jaar, in vergelijking met 2022. In aantallen komt de productiedaling neer op 17,3 miljoen varkens in 2023. In alle EU-lidstaten kromp de varkensproductie in 2023, maar het sterkst in Denemarken, – 20%. De lidstaten produceerden samen 20,6 miljoen ton varkensvlees. Daarvoor kwamen 220 miljoen varkens aan de haak. De productie zit op het laagste niveau in tien jaar.

Exportdaling

De varkensvleesexport vanuit de EU naar derde landen krimpt ook hard. In 2023 werd 4,2 miljoen ton varkensvlees verscheept door de EU-lidstaten. Dat is een daling van 20,2% ten opzichte van 2022. De waarde van deze producten bedraagt € 12,2 miljard. Exportvolumes, zoals in 2020 en 2021, van meer dan 6 miljoen ton zijn voorlopig niet te verwachten. Het exportvolume zit rond het niveau van tien jaar terug.

Vlees en bijproducten

In volume zijn vleesproducten het belangrijkste exportproduct van de varkenssector in de EU: 2,9 miljoen ton. Dit betreft vers, bevroren en verwerkt vlees, zoals worstjes. Het exportvolume slachterijbijproducten, waar onder vetten bedraagt 1,3 miljoen ton in 2023.

In vergelijking met andere, toonaangevende exporteurs van varkensvlees, is de karkasprijs in de Europese Unie hoog. De opbrengstprijs in de Verenigde Staten leeft recent wel sterk op. De prijs in Canada is het laagst.

Beheer
WP Admin